Sub. jul 2nd, 2022

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, prisustvovala je akciji čišćenja savskog šetališta, oko starog železničkog mosta.

Ministarka je ukazala da na tom delu savskog priobalja godinama unazad postoji problem s divljom vegetacijom i mini deponijama. To je i glavni razlog što ceo prostor izgleda zapušteno, a otpad neretko završi u reci.

“Ovo je prirodan nastavak raščićavanja prostora pored reke, koje je započeto uređenjem dela šetališta u okviru Beograda na vodi. Danas se mi njime ponosimo i u kojem uživaju kako građani naše prestonice, tako i gosti Beograda. Želja nam je da ceo ovaj potez duž Save bude uređen i da posluži kao primer za ostale gradove u Srbiji. Cilj je  da  počnemo na drugačiji način da se odnosimo prema rečnim obalama i samim rekama”, rekla je Irena Vujović.

Čišćenje savskog šetališta.

Vujović dalje objašnjava da u  fokusu resornog ministarstva, ove godine biti rešavanje problema s divljim deponijama širom Srbije. Glavni partneri u ovom poslu su lokalne samouprave, ali i građani.

“Podizanje svesti da moramo da brinemo o svom gradu, rekama i sredini u kojoj živimo doprineće da se svest o ekologiji polako ali sigurno menja u celoj zemlji. Ova akcija je samo jedan mali korak ka našem krajnjem cilju, zdravijem i uređenijem Beogradu i Srbiji”,  rekla je Vujović.

Uklanjanje divljih deponija i vegetacije.

Akcij u čišćenja realizuju JKP „Zelenilo-Beograd“ i „Gradska čistoća“. Akcija podrazumeva raščišćavanje podrasta i divlje vegetacije, uklanjanje drvnog otpada, divljih deponija i komunalnog otpada sa tog dela šetališta.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.