Zeleni Subotice zahtevaju od nadležnih organa da pod hitno zaustave dalje zagađenje Kudeljarskog jezera u Bajmoku, te da utvrde koje to aktivnosti sprovode postrojenja bivše destilerije Lukas. Potrebno je i indentifikovati i najoštrije kazniti počionioce izazivanja ekološke katastrofe – krivičnog dela ugrožavanja zdravlja ljudi, flore i faune.

„S obzirom da smo od meštana i ribolovaca obavešteni da se ovakvo izlivanje smrdljive, nepoznate supstance u jezero ne dešava prvi put, da je već dolazilo do pomora ribe, zahtevamo od inspekcije za zaštitu životne sredine, kao i od sanitarne, poljoprivredne i veterinarske inspekcije da javnosti daju odgovore na sledeća pitanja:

– Šta je do sada preduzeto po pitanju sprečavanja zagađenja Kudeljarskog jezera i okolnih kanala?

– Ko je odgovoran za navedeno krivično delo zagađenja životne sredine?

– Kakva se materija ispušta u životnu sredinu, odnosno u jezero?

– Da li pomenuto preduzeće ima izdatu integrisanu dozvolu? (dozvolu za postrojenje i aktivnosti koja mogu imati negativne uticaje na zdravlje ljudi, životnu sredinu ili materijalna dobra, vrste aktivnosti i postrojenja, nadzor i druga pitanja od značaja za sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine)

– Zašto ribolovci na svoja pitanja, upućena inspekcijskim službama, nisu dobili adekvatne odgovore?

– Šta će se preduzeti da se prekine sa ovim aktivnostima?

Imajući u vidu da država, lokalna samouprava u Subotici, Zeleni Subotice ali i druga udruženja u poslednjih pet godina ulažu veliki novac i ogromne napore da se saniraju štetne ekološke smatramo nedopustivim da pojedini inspektori ne budu na visini zadatka i u funkciji očuvanja životne sredine, kao i da pojedinci ili neka preduzeća ne budu kažnjeni za činjenje ovakvog zlodela prema prirodi“, navodi se u saopštenju Gradskog odbora Zelenih Subotice.

Oni su još jednom pozvali inspekcijske službe na hitnu i odlučnu reakciju, uz obavezu da javnosti odmah pruže odgovore koje ona s pravom očekuje.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.