Simpozijum: „Ekofem riječ i slika“

Putem Zoom platforme održan je prvi u nizu simpozijuma pod nazivom: “Ekofem – riječ i slika”, koji ima za cilj da promoviše radove autorki i autora zbornika  Ekofeminizam: između zelenih i ženskih studija (Durieux). Na simpozijumu su svoje radove predstavili: Lada Čale Feldman: Bilje, raslinje, ne–umlje – Lutonjica Toporko i devet Župančića u optici ekofeminističkog novorođenja, Branislava Vičar, Vesna Liponik: “Krivdna mrežja”: antropocen v poeziji Uroša Praha,Petra Belc Krnjaić: Filmske mačke – feministička kritika zoomorfizma na filmu,Neda Radulović: A/simetrija životinja i žena – ekofeministička perspektiva diskursa o placenti i Leopold Rupnik: Prisjećanje na Betonski potok Shai Zakai – zašto nam mtreba i devetnaest godina nakon i o raspravi te interpretaciji univerzalnosti i “oslobođenja od patrijarhata”.Moderatori simpozijuma su bili ujedno u autori pomenutog zbornika prof.dr Suzana Marjanić i doktorant  Goran Đurđević.

U narednom period nastaviće se rad na promociji zbornik, a na simpozijumu najavljen i novi za narednu godinu, gde je u fokusu ekokritika.