Preko Zoom platforme održaće se prvi Ekofeministički simposijum pod nazivom: “Ekofem – riječ i slika” u petak  27.novembra 2020.godine sa početkom u  12 časova. Doktorant i koautor zbornika “Ekofeminizam: Između zelenih i ženskih studija”,Goran Đurđević 13.novembra 2020.godine gostovao je u emisiji “A gde su kitovi”, Radio Studen i govorio o ekofeminizmu. Đurđević je rekao da je ekofeminizam složena reč jer se sastoji od reči “eko”, koji se vezuje za zaštitu prirode i reči “feminizam” koji se odnosi na rodnu ravnopravnost.

“Ekofeminizam znači određene pojave koje se odnose na neravnopravnost prema ženama, uništavanje okoline i neravnopravnost prema rasama. Ekofeminizam je složen, jer obuhvata akademsko polje, političko polje i životni stil u vidu ekofeminističkih kolektiva. Istovremeno je globalan i lokalan. U Hrvatskoj postoji tradicija ekofeminizma. Izdavali su se časopisi, štampale knjige i mnogo radova na temu ekofemizma iz različitih naučnih polja. Ukoliko govorimo o regionalnim okviruma, u Srbiji postoje portali, kao i akademski razvoj ekofeminizma, ali smatram da to nije dovoljno. Ekofeminizam se može posmatrati sa različitih aspekata, prirodnih i društvenih nauka, humanistike, istorije, nauke, književnosti, umetnosti…Uspeli smo sve to integrisati u naš zbornik, od istraživača, naučnika, studenata pa do doktora nauka. Ovom prilikom zahvaljuje se svima”, rekao je u emisji “A gde su kitovi”, Goran Đurđević, koautor   zbornika “Ekofeminizam: Između zelenih i ženskih studija”.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.