Pet. avg 12th, 2022

Žene su se veoma brzo uključile u avijaciju, već 1914. godine prve žene pilotirale su u Francuskoj i Rusiji. Vojna avijacija SAD je tek 1993. godine otvorila vrata ženama letačima, a Danska je prvog vojnog ženu pilota dobila tek 2006. godine.

Među brojnim hrabrim ženama letačima i padobrancima, nalazi i Irena Sarić, supruga Ivana Sarića koji je izveo prvi javni let 1910.godine u Subotici.

Irena Sarić je pratila u korak svog supruga Ivana Sarića, koji je bio pionir u biciklizmu, fudbalu, automobilizmu i avijacije na Balkanu. Irena je letela avionom zajedno sa Andrašom Kvasom 1913.godine za Budimpeštu. Bila je među prvim ženama u Evropi, ako ne i prva, koja vozila automobil.

Za automobil koji je vozila njen suprug je izradio motor, a ona je imala i u svom vlasništvu vozilo.

Podrška u svemu je bila suprugu, ali i je sama volela sport, a posebno avione i automobile.

Tekst je  nastao  u okviru projekta “Žensko lice Subotice“,  koji je realizovan uz podršku grada Subotice. Za sadržaj priloga odgovornost isključivo snosi Udruženje građana „Malin“ i redakcija portala “Ecofeminizam”.Stavovi koji su u tekstu ne odražavaju nužno stavove grada Subotice.


By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.