Pet. avg 19th, 2022

Subotičanka, Svetlana Šarčević više od pet godina kao slikarsko platno koristi biber crep. Samouka slikarka svoj život je posvetila umetnosti. Motivi su vojvođanski salaši, mrtva priroda, stari gradovi, bulke, suncokret.

”Moram da kažem da sam na jednom od mojih putovanja videla oslikan biber crep, doplalo mi se i kupila sam tri crepa. Tada nisam ni slutila da ću se ja jednom baviti tim poslom. Prilikom restauracije kuće i renoviranja, došla sam do  jednog crepa i učinio mi se kao idealna podloga za slikanje i tako sam počela. Prva slika na crepu bili su suncokreti”, kaže uz osmeh Svetlana Šarčević.

Naša sagovornica dalje objašnjava da slika i na platnu, ali biber crep zbog svojih dimenzija, ali i zato što je prirodan materijal-kamen najviše je privlači.

“To je za mene izazov, jer sam ograničena prostorom i rezolucija je data i u okviru toga stvaram.Mojih radova bilo je i u subotičkoj Suverninici, ali uglavnom su radove zapažali preko društvenih mreža i na preporuku prijatelja. Često dobijem narudžbu da oslikam kuću iz detinstva, motive kojih se sećaju…Neki kupci su mi slali fotografije  i želeli na neki način da očuvaju i ožive svoja sećanja. Nešto prodam, a nešto poklonim”, kaže Šarčević.

Njene slike na crepu su idealan turistički souvenir, a kako kaže najviše narudžbi ima preko  društvenih mreže, kao i fejsbuk pijaci. Svetlana je većinu svojih radova poklonila i sada se nalaze u Kini, Sjedinjem američkim državama, širom Evrope, Kanadi, Australiji. Na svim kontinentima osim Afrike.

“Za ozbiljnije motive, recimo sa  starih fotografije potrebno je do sedam sati rada, a ukoliko se radi o fotografijama sa interneta za tri sata oslikam biber crep.Sada imam mnogo više narudžbi neko ranije. U toku ove godine imala sam oko 100 narudžbi i to uglavnom tražili su sa slikam motive salaša i mrtvu prirodu. Želja mi je da slikam životinje na crepu, recimo konja ili stado ovaca. Inače, jako malo slikam životinje”, objašnjava Svetlana Šarčević.

Tekst je  nastao  u okviru projekta “Žensko lice Subotice“,  koji je realizovan uz podršku grada Subotice. Za sadržaj priloga odgovornost isključivo snosi Udruženje građana „Malin“ i redakcija portala “Ecofeminizam”.Stavovi koji su u tekstu ne odražavaju nužno stavove grada Subotice.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.