Feminizam

“Moj glas, naša ravnopravna budućnost“

0 0
Read Time:2 Minute, 50 Second

“Moj glas, naša ravnopravna budućnost“ tema je ovogodišnjeg Međunarodnog dana devojčica, koji se obeležava 11.oktobra.  Fokus je na podršci devojčicama adolescentskog uzrasta da žive život bez rodno zasnovanog nasilja, štetnih praksi, HIV-a i AIDS-a, da uče nove veštine u susret budućnosti koju odaberu i da, kao generacija aktivistkinja, predvode ubrzane društvene promene. Cilj obeležavanja ovog dana širom sveta je promovisanja prava devojčica i podizanja svesti o neravnopravnosti sa kojom se one suočavaju samo zato što su devojčice.

Prema statističkim podacima UN u svetu  skoro svaka četvrta devojčica starosti od 15–19 godina nije zaposlena, ne nalazi se u sitemu obrazovanja ili na nekoj vrsti usavršavanja. Procenjuje se da do  2021. godine oko 435 miliona žena i devojaka živeće sa manje od 1,90 dolara dnevno – uključujući 47 miliona žena koje su zbog pandemije COVID 19 ostale bez posla.

Svaka treća žena širom sveta doživela je fizičko ili seksualno nasilje. Podaci koji se pojavljuju pokazuju da se od izbijanja COVID-19, nasilje nad ženama i devojkama (VAVG), a posebno nasilje u porodici povećalo. Najmanje 60% zemalja još uvek diskriminiše prava ćerki na nasleđivanje zemlje i druge nepokretne imovine, navodi se na sajtu UN.

Ove godine obeležava se i 25 godina od usvajanja Pekinške deklaracije i Platforme za akciju – najznačajnijeg i najnaprednijeg dokumenta koji se bavi unapređenjem prava žena i devojčica, čiji je cilj svet u kojem svaka devojka i žena može da ostvari sva svoja prava, kao što su život bez nasilja, pohađanje i završavanje škole, izbor kada i za koga će se udati i zarađivanje jednake plate za jednak rad.

“Obaveza je društva da prepozna specifične potrebe devojčica i u skladu sa tim omogući njihovo zadovoljavanje, odnosno da pomogne devojčicama i devojkama da ostvare svoj pun potencijal. Iako su evidentni pozitivni pomaci na polju rodne ravnopravnosti, devojčice su i dalje više izložene diskriminaciji i različitim oblicima nasilja od svojih muških vršnjaka. Neke štetne prakse, poput dečijih brakova, koji predstavljaju grubo kršenje osnovnih ljudskih prava i čije su posledice po devojčice i žene teške i brojne, još uvek nisu iskorenjene. Da bi se ovo promenilo, neophodno je osnažiti devojčice i njihove porodice, unaprediti usluge i saradnju institucija, kao i primenu zakona i politika”, navodi se u saopštenju pokrajinskog zaštitnika građana.

Pokrajinski zaštitnik građana podseća da postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje svih žena i devojčica predstavlja jedan od Ciljeva održivog razvoja koji obuhvata, između ostalog, eliminaciju svih oblika diskriminacija i nasilja na osnovu pola i eliminisanje štetnih praksi kao što su dečiji, rani i nasilni brakovi i obrezivanje ženskih genitalija. Ključnu ulogu u postizanju rodne ravnopravnosti ima obrazovanje koje kasnije otvara mogućnosti devojčicama za usavršavanje i bolje zapošljavanje, kao  i napredovanje u struci. Relevantne institucije, pre svega obrazovne, decenijama čine napore da pruže jednako pravo na obrazovanje i devojčicama i dečacima, ali da bi rezultati bili vidljiviji, napore institucija treba da podrže i mikro sredine, odnosno porodice iz kojih devojčice dolaze. Neophodno je raditi na podizanju svesti svih članova društva o značaju i potrebi obrazovanja, kao jednom od temelja izgradnje tolerantnog društva jednakih mogućnosti za sve.   

2011. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija donela je rezoluciju kojom je 11. oktobar usvojen kao Međunarodni dan devojčica.  Ovaj dan ima za cilj da naglasi potrebe i probleme sa kojima se sureću devojčice širom sveta, i da pozove na napore da se, u partnerstvu sa njima, zadovolje njihove potrebe i ostvare njihova prava.

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %