KAMPANjA „NE PALI STRNjIKU“

Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo unutrašnjih poslova ove godine nastavljaju sa aktivnostima na jačanju svesti javnosti o štetnim posledicama zakonom zabranjene prakse paljenja žetvenih ostataka na otvorenom.

U zajedničkoj kampanji koja se realizuje uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP),kreiran je promotivni materijal i video klip, s ciljem da ukaže na ovaj problem, i apeluje na građane da u okviru svoje poljoprivredne delatnosti NE PALE STRNjIKU.

Cilj je da se promene navike i ponašanja pojedinih građana.

Nadležni organi angažovani su na suzbijanju ovih pojava zakonom predviđenim merama, ali za njihov trajniji uspeh neophodno je i razvijanje javne svesti, promena navika i ponašanja građana.

U okviru kampanje će od 17. do 21. avgusta 2020. u Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu, Nišu, Jagodini i Šapcu biti održane radionice u organizaciji Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije, gde će biti predstavljene sve štetne posledice paljenja strnjike, ali i prihvatljivi načini uklanjanja žetvenih ostataka. Ova kampanja doprineće smanjenju i iskorenjivanju te loše navike, promovisati dobre prakse, i podržati jačanje nadležnih službi i institucija u čijoj je nadležnosti sprovođenje zakonske regulative u ovoj oblasti.