Čoka prati populacionu politiku Srbije

Predsednica opštine Čoka Stana Đember obišla je deset mladih majki u naseljenim mestima kojima je iz opštinskog budžeta ove godine isplaćeno po 20 000 dinara za decu rodjenu u 2020. godini. Naknada je ranijh godina iznosila 5 000 dinara, a od ove je povećana na 20 000 dinara iz više nego skromnog budžeta opštine.

Ovo je pokazatelj da lokalna samouprava prati populacionu politiku države. 

izvor: maxinfo.rs

Polovinom juna predsednica će posetiti još mladih majki kada im budu isplaćena sredstva.

Majkama su uručeni i prigodni pokloni  za bebe od donatora. 

izvor: maxinfo.rs