Uto. avg 9th, 2022

U toku je akcija brojanja šafranjike zaštićene biljke koja može da se pronađe samo u Subotičko-horgoškoj peščari. Radnici JP “Palić Ludoš” i ove godine  nastavili su akciju brojanja retke i zaštićene biljke zajedno sa volonterima. Ova predivna biljka koja malo podseća i na orhideju raste na severu Srbije i jugu Mađarske. Cveta u periodu od februara do marta a boja varira od tamno ljubičaste do bledo ljubičaste, a ponegde se mogu videti i beli primerci. Prošle godine izbrojano je  100.000 jedinki u Srbiji, a za sada  25.000 jedinki, stim da brojanje još traje. Sandra Reh Čokić iz JP “Palić Ludoš” kaže da su i ove godine nastavili sa apsolutnim brojanjem šafranjke u Subotičkoj peščari.

Preoravanjem stepskih površina 2002. godine uništeni su i stepski fragmenti Kireškog pašnjaka.
Foto: JP Palić-Ludaš

“Brojanje šafranjike je započeto 2008.godine kao nastavak projekta sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, a projekat se odnosio na revitalizaciju staništa ove značajne biljke. Što znači da mi pokušavamo da kroz mere aktivne zaštite prirode omogućimo da ova bilja ima stanište i da se prostire na površini na kojoj se nekada prostirala. Njena rasprostanjenost  2000-te godine, ili  u 18. veku iznosila je na 700 hektara, a sada se prostire na površini od oko 8,6 hektara”, rekla je Sandra REh Čokić.

Biljka je inače veoma retka, u Srbiji je ima isključivo na ovom području Subotičko-horgoške peščare. Uglavnom stanište pronalazi uz  rečicu Kireš i pored Srbije prostire se i u Mađarskoj i istočnim delovima Rumunije. Interesantno je da najveća populacija koja postoji se nalazi u Srbiji. Možemo da kažemo da je u poslednjih pet godina primetan trend povećanja populacije šafranjike. Bitno je da sačuvamo naša staništa pre nego što izgubimo vrstu, zato i ovo radimo. Bolje da je imamo i proučavamo, nego da nestane “, kaže Reh Čokić.

ošto je šafranjika lepa i izuzetna ljudi su je uzimali za bašte.
Foto: JP „Palić Ludoš“

Saradnja sa Mađarskom i Nacionalnim parkom „Kiškunšag“ traje već godinama unazad i više od 30 godina i mi svake godine organizujemo sa njima brojanje šafranjike.

 

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.