Uto. avg 9th, 2022

Udruženje Jednake mogućnosti, u okviru projekta „Digitalne i preduzetničke veštine za žene u ruralnim područjima”, izradilo je Smernice za razvoj ženskog digitalnog preduzetništva.

Ove smernice sadrže dve celine: prva prikazuje preporuke koje su usvojene na konferenciji „Žene iz ruralnih područja – ekonomski potencijal u usponu”, dok je druga data u formi Priručnika za razvoj lokalnog startap ekosistema i ženskog preduzetništva.

Smernice su prvenstveno namenjene lokalnim samoupravama, ali mogu da budu primenjene i šire, a svakako će biti od koristi ženskim organizacijama.

Kliknite da preuzmete publikaciju „Smernice za razvoj ženskog digitalnog preduzetništva” (.pdf).

izvor:socijalnouključivanje.gov.rs

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.