Pazi vazduh, film govori o zagađenju u Beogradu.
Ekologija

SAOPŠTENJE POVODOM KVALITETA VAZDUHA U BEOGRADU I NAVODA O POŽARU NA DEPONIJI U VINČI

0 0
Read Time:4 Minute, 43 Second

 

Beogradska otvorena škola i inicijativa građana „Glasni građani za čistiji vazduh“ zahtevaju od nadležnih organa da javnosti daju jasne informacije u vezi sa:

  1. trenutnim kvalitetom vazduha u Beogradu i
  2. situacijom na deponiji Vinča povodom navoda da je na ovoj deponiji izbio otvoreni požar i uticajem koji ovo može imati na kvalitet vazduha u Beogradu,
  3. kao i da sačine i sa javnošću podele plan delovanja u vezi sa saniranjem požara i njegovih posledica.

Pozivamo upravu Grada Beograda, pre svega Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima, Sekretarijata za inspekcijske poslove, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, kao i Sektor za vanredne situacije, Zavod za javno zdravlje Beograd i JKP „Gradska čistoća” da građane tačno, potpuno i pravovremeno Srbije obaveste o ovim pitanjima, navodi se u saopštenju.

Otkako su mediji izvestili o požaru na deponiji, u javnosti se spekuliše o stepenu zahvaćenosti požarom, mogućem razvoju situacije, posledicama pokvalitet vazduha i zdravlje građana i građanki Beograda i okoline. U nedostatku zvaničnih, jasnih i pouzdanihinformacija i adekvatne reakcije nadležnih organa, građani su pojačano zabrinuti za svoje zdravlje, posebno za zdravlje i dobrobit dece, trudnica, starijih ljudi, ljudi narušenog zdravlja i ostalih ranjivih grupa.

Povećani stepen zagađenja vazduha u Beogradu u prethodnih sedam dana, od 14.02.2020. godine, registrujumerne stanice za praćenje kvaliteta vazduha u nadležnosti Agencije za zaštitu životne sredine. Na stanicama Novi Beograd, Mostar, Stari Grad i Vračar, zabeleženo je 3 do 4 prekoračenja dnevnih graničnih vrednosti PM10 čestica, dok se koncentracija PM 2.5 čestica kretala iznad godišnje granične vrednosti[1].

U opštini Grocka, u kojoj se deponija Vinča nalazi, nema ni državnih ni lokalnih stanica za merenje kvaliteta vazduha, te samim tim ni zvaničnih podataka o kvalitetu vazduha na tom lokalitetu. Teritorijalno najbliža stanica iz državne mreže, Zeleno brdo, ne beleži prekomerno zagađenje, ali je reč o stanici koja ne meri koncentracije PM10 čestica (prate se koncentracije sumpor-dioksida, azot-dioksida, prizemnog ozona i ugljen-monoksida).

Podsećamo da je ovo drugi put u poslednjih 5 meseci da se pojavljuju navodi o izbijanju požara na deponiji, koji koincidiraju sa povećanim zagađenjem vazduha, budući da se slična situacija desila i u oktobru 2019. godine. Podsećamo i na navode iz Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima da su stručne ekipe JKP „Gradska čistoća”, Sekretarijata za inspekcijske poslove, kao i Sektora za vanredne situacije na terenu utvrdile da nema požara[2], kao i da su Zavod za javno zdravlje Beograd i Sekretarijat za zaštitu životne sredine izvršili dodatna merenja kvaliteta vazduha sa ciljem praćenja situacije oko deponije[3]. Pozivamo Javno komunalno preduzeće Gradska čistoća, Zavod za javno zdravlje Beograd, kao i organe Gradske uprave Grada Beograda – Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima, da objave nalaze stručnih ekipa o stanju na deponiji i kvalitetu činilaca životne sredine, do kojih su došli po izlasku na teren.

Objavljivanje podataka o kvalitetu vazduha u okolini deponije je posebno važno jer se pri sagorevanju otpada oslobađaju i gasovi[4] koje stanice za monitoring kvaliteta vazduha ne prate, tako da bi podaci do kojih su došle stručne ekipe na terenu bili nezamenjivi u cilju informisanja javnosti o trenutnom stanju kvaliteta vazduha.

Zagađenje vazduha u Beogradu je nastavak zabrinjavajućeg višegodišnjeg trenda. Loš kvalitet vazduha u Beogradu beleži se od 2010. godine, te se vazduh u prestonici redovno svrstava u 3. kategoriju, koja znači prekomerno zagađen vazduh i prekoračene granične vrednosti za jednu ili više zagađujućih materija[5]. Pozivano nadležne organe da javnosti predstave šta su preduzeli ili šta planiraju da preduzmu kako bi se ovo stanje popravilo.

Pravovremeno informisanje javnosti u vezi sa kvalitetom vazduha i situacija poput požara na deponiji u Vinči je zakonska obaveza nadležnih organa[6].Podsećamo da su, prema Zakonu o zaštiti životne sredine i Zakonu o zaštiti vazduha, „državni organi, organi autonomne pokrajine, organi jedinice lokalne samouprave i ovlašćene i druge organizacije dužni da redovno, blagovremeno, potpuno i objektivno, obaveštavaju javnost o stanju životne sredine, odnosno o pojavama koje se prate u okviru monitoringa nivoa zagađujuće materije i emisije“. Pravo zdravu životnu sredinu i blagovremeno informisanje o njenom stanju je i Ustavom garantovano pravo građana Srbije. Pravo na informisanost garantovano je i Konvencijom o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima koja se tiču životne sredine, koju je Republika Srbija ratifikovala i prenela u domaće zakonodavstvo.

U ovakvim situacijama, hitna reakcija stručnih, nadležnih službi je neophodna i nezamenjiva. Građani moraju biti informisani o uzrocima i stepenu zagađenja, eventualnim merama koje je potrebno da preduzmu kako bi se zaštitili, kao i o koracima koje nadležne službe planiraju da preduzmuda odgovore na problem. Jedino na taj način može se uspostaviti poverenje građana u nadležne organe i i sprečiti ozbiljnije, trajne posledice po njihovo zdravlje stanovnika i stanovnica Beograda.

 

[1]http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodatakazbirni.php

[2]http://www.beograd.rs/lat/beoinfo/1766641-na-deponiji-vinca-nema-otvorenog-pozara-niti-opasnosti-po-ljudsku-i-zivotnu-sredinu_2/

[3]https://www.zdravlje.org.rs/index.php/lat/aktuelne-vesti/490-pozar-deponija-vinca

[4]Gasovi poput dioksina i furana. Dioksini su izuzetno toksični i mogu da izazovu probleme u reprodukciji i razvoju, mogu da oštete imuni sistem, ometaju rad hormona i mogu da izazovu kancer, http://www.zjzs.org.rs/page.php?id=681

[5]sa izuzetkom 2015. godine; http://www.sepa.gov.rs/download/izv/Vazduh2018_final.pdf, strana 43.

[6]http://www.bos.rs/ekz/uploaded/04%201.%20novembar%202017.%20-%20Poglavlje%2027%20u%20Srbiji%20-%20Jo%C5%A1%20uvek%20u%20pripremi,%20godinu%20dana%20kasnije.pdf, strana 13.

 

saopštenje je preneto u celini

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %