Uto. avg 16th, 2022

U lovištu “Subotičke šume” danas, 18.februara u 20 časova realizovaće se akcija naseljavanja 60 jedinki muflonske divlači i to: 35 muflona i 25 muflonki,  koja je uvežena  iz uzgajališta u Slovačkoj i Češkoj.

Lovište posebne namene, “Subotičke šume“, kojim gazduje JP “Vojvodinašume” u periodu trajanja migrantske krize bilo je izloženo svakodnevnim sečenjem ograde i neovalašćenim ulaskom i prolaskom nekoliko desetina  hiljada migranata. Nažalost, to je rezultiralo desetkovanjem fonda muflonske divljači koji je spao na svega 70 jedinki, navodi se u saopštenju JP “Vojvodina šume”.

Obnavljanje matičnog fonda muflona  JP “Vojvodinašume” realizovalo je sopstvenim sredstvima.

Lovište se nalazi na samom severu Bačke, u autentičnom krajoliku Subotičko-Horgoške peščare na samo 7 km od grada Subotice i 30 km od graničnog prelaza Horgoš i auto-puta Beograd – Budimpešta. Sa severne strane lovište se graniči sa Republikom Mađarskom čime je u potpunosti obezbeđen mir u lovištu. Površina lovišta iznosi 4800 ha.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.