„Sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru“

Završen je projekat: „Sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru“ i izgrađen je sajt posvećen bezbednosti saobraćaja www.sigurnestaze.com koji ima za cilj da kroz edukativan karakter, podigne svest o bezbednosti u saobraćaju, pružajući neophodne informacije kroz video materijale, uzroke i posledice saobraćajnih nezgoda, kao i statističke pokazatelje.

„Na osnovu pojedinačnih analiza za svaku školu urađen je digitalni model dostupan na internet portalu www.bor.sigurnestaze.com, gde je data saobraćajna signalizacija i saobraćajne nezgode koje su se desile u poslednjih pet godina. Ukrštanjem ovih podataka sa infrastrastrukturom i saobraćajnom signalizacijom grada dobijen je digitalni model sigurnih staza i putanja kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru. Cilj projekta je donošenje strategije održivog i delotvornog sistema upravljanja bezbednošću saobraćaja na teritoriji grada Bora koja će omogućiti da u saobraćaju nema povređene i poginule dece, kao i kvalitetnije i transparentnije pružanje javnih usluga građanima i trajno praćenje promena saobraćajne infrastrukture i evidentiranje saobraćajnih nezgoda, uz modifikaciju postojećih sigurnih staza za kretanje učenika“, kaže Igor Velić, master inž. saobraćaja.

Reč je o pionirskom projektu u Srbiji u oblasti bezbednosti dece i mladih u saobraćaju. Kompletan metodološki prilaz ovom kompleksnom problemu, kreiran za potrebe ovog projekta, može se primeniti na sve gradove i opštine u Republici Srbiji.

Rezultati projekta https://bor.sigurnestaze.com/ Projekat GIS Udruženja Srbije , pod nazivom „Sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru“, je podržan u okviru projekta „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti“, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, i Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, uz podršku Svetske banke i Fonda za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva.