Znamenite žene XX veka – Našli smo Rozu Luksemburg

Na današnji dan pre 101 godinu umrla je Rosa Luksemburg, poznata kao Crvena Rosa.

Revolucionarka, spisateljka, borkinja za ljudska i ženska prava, članica članica vodećih revolucionarnih organizacija u Poljskoj i Nemačkoj.Iako prema nekim istraživačima položaj žena u dvadesetom veku je nije dovoljno interesovao, ovakve tvrdnje ne mogu biti istinite,jer upravo  feministički pokret danas je povezan sa socijalizmom i marksizmom i Rosa Luksemburg se zalagala za  pravo glasa žena.

U Subotici će se govoriti o Crvenoj Rosi.

U petak  24.janura 2020.godine sa početkom u 18 časova biće održana tribina: Znamenite žene XX veka – Našli smo Rozu Luksemburg u prostorijama čitaonice Gradske biblioteke Subotica. Organizator tribine je Gradske biblioteke Subotica i Udruženja „Ženske studije i istraživanjaˮ  Novi Sad.

Roza Luksemburg (5. mart 1871 – 19. januar 1919) je bila najznačajnija političarka u Evropi s kraja XIX i početka XX veka, antifašistkinja, socijalistkinja, borkinja za ljudska i ženska prava, pored ostalih važnih identitetskih osobina. Poreklom Jevrejka iz Poljske, studirala u Švajcarskoj, aktivna politički i društveno u Nemačkoj.

https://en.wikipedia.org/wiki/Rosa_Luxemburg#/media/File:RLuxemburgCpWz.jpg

Po osnovnim idejama o razvoju družtva, po načinu na koji je sagorevala u svom nastojanju da svet bude drugačiji i bolje, po porukama koje nam je ostavila, ona zaslužuje našu pažnju i danas kao inspiracija i kao naša obaveza prema viziji koju je stvarala.

Na tribini će da govori dr Margareta Bašaragin.