Cirkularna ekonomija prilika za razvoj lokalne zajednice

Zelene javne nabavke

0 0
Read Time:2 Minute, 38 Second

Zelene javne nabavke pripadaju jednom od pet “zelenih alata” za održivo poslovanje. Uprava za javne nabavke je 2015.godine donela  dokument: Zelene javne nabavke  u kome se navodi:

Zelene“ javne nabavke predstavljaju klasičnu kupovinu dobara, usluga ili radova uz dodati ekološki odnosno održivi element, gde naručilac zahteva najbolje iskorišćenje predmeta javne nabavke tokom njegovog životnog ciklusa i pri tom uzima u obzir i njegov uticaj na životnu sredinu. Prema definiciji Evropske komisije, „zelene“ javne nabavke predstavljaju proces u kojem naručioci kupuju takva dobra, usluge i radove koji imaju manji negativni uticaj na životnu sredinu u celokupnom životnom ciklusu u odnosu na dobra i usluge koje bismo inače kupili, a koji imaju iste funkcije”.( Saopštenje Evropske komisije »Public procurement for a better environment«, b.r COM(2008) 400 final od 16.7.2008)

Prema članu 13. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/15, 14/15 i 68/15) propisano je načelo zaštite životne sredine i obezbeđivanja energetske efikasnosti.

Kao jedan od obaveznih uslova za učestvovanje u postupku javne nabavke koji svaki ponuđač mora da dokaže je da on nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, životne sredine, primanja ili davanja mita, prevare.
Članom 76 ovog zakona, u okviru definisanja dodatnih uslova, predviđena je mogućnost da naručilac može da odredi i druge dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, posebno ukoliko se odnose na socijalna i ekološka pitanja.

Zelene javne nabavke imaju mnogo benefita kako za građane tako i za donosioce odluka.

Lokalne samouprave koje podstiču primenu zelenih javnih nabavki u postupcima nabavki dobara, usluga i radova dugoročno štedi novac građana koji može da investira u lokalne razvojne projekte. Brojni su primeri dobre prakse u državama Evropske unije.Na primer, grad Regensburg je primenom zelenih javnih nabavki u komunalnim uslugama uštedeo 10 miliona evra u periodu od 15 godina, i taj novac je uložio u izgradnju bolnica i vrtića. Drugo, podstiče se razvoj lokalnih proizvođača i pružalaca usluga što direktno utiče na razvoj lokalne ekonomije, objasnila je  Nataša Gligorijević, direktorka Centar za održivi razvoj Srbije (CORS) u jednom od ranijih intervjua.

 

O „zelenim” Javnim nabavkama

 

U skladu sa ovim članom, naručilac je dužan da nabavlјa dobra, usluge i radove koji:

■ ne zagađuju, odnosno koji minimalno utiču na životnu sredinu,
■ obezbeđuju adekvatno smanjenje potrošnje energije – energetsku efikasnost

 

i da, kada je to opravdano, kao element kriterijuma ekonomski najpovolјnije ponude odredi:

■ ekološke prednosti predmeta javne nabavke,

■ energetsku efikasnost,

■ ukupne troškove životnog ciklusa predmeta javne nabavke.

 

Primeri slučajeva u kojima se „zelene“ javne nabavke najčešće realizuju:

– energetski efikasna IT oprema,

– električna energija,

– hrana i piće,

– kancelarijski (reciklirani) papir,

– papirna galanterija,

– frižideri, zamrzivači, mašine za pranje veša,

– putnička i transportna vozila sa niskom emisijom ugljenika,

– usluge čišćenja,

– kancelarijski nameštaj napravljen od drveta iz „održivih“ šuma,

– ekološka sredstva za čišćenje,

– pneumatici i

– energetski štedljiva rasveta.

 

Projekat „Cirkularna ekonomija – prilika za razvoj lokalne zajednice“ se realizuje uz podršku grada Pančevo – Sekreterijata za zaštitu životne sredine.
Za sadržaj priloga i članaka odgovornost isključivo snosi Udruženje građana „Malin“ i redakcija portala “Ecofeminizam”. Stavovi koji su u tekstu ne odražavaju nužno stavove lokalne samouprave Pančeva.

grad Pančevo

 

 

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %