Cirkularna ekonomija prilika za razvoj lokalne zajednice

Zašto je eko znak bitan?

0 0
Read Time:4 Minute, 31 Second

Organska proizvodnja postaje sve popularnija u Srbiji. Poslednjih godina, organska proizvodnja je postala “in” i stalno slušamo da su neki proizvodi organskog porekla. Međutim, to nije tačno ukoliko proizvodi nemaju domaći organski znak koji je sada i prepoznatljiv, kaže Snježana Mitrović, rukovodilac projekta “Teras Subotica”.

Kada potrošač čita deklaraciju ili na reklamnom materijalu da je nešto proizvedeno po organskim principima ili sve više sada imamo neke kozmetničke marke gde uz naziv prododato je i organski nije tačno ukoliko nema znak. Znak da je organski proizvod dobija onaj proizvođač koji je u sistemu kontrole i setifikacije. Znači svaki proizvođač mora da se prijavi kontrolnim kućama ”, kaže Snježana Mitrović, rukovodilac projekta “Teras Subotica”.

 

image description

Danas u Srbiji ima šest kuća za kontrolu i sertifikaciju proizvoda. Mitrović objašnjava da posle celog procesa od prijavljivanja do proizvodnje, štampanja deklaracije i kada proizvod uđe u prodavnicu sve se kontroliše i proizvođač je siguran ako taj proizvod ima organski znak, objašnjava naša sagovornica. Ukoliko neki kozmetički preparat nosi naziv “prirodni”, potrošač treba da obrati pažnju da li ima organski znak. Ukoliko nema, govorimo od proizvodima na bazi lekovih bilja, koji nisu proizvedeni po organskim principima.

Kada pročitamo da je neki proizvod prirodan ili preparat kozmetički ja ne znam šta je to. Ja nisam sigurna, je ne postoji zakon koji reguliše tu oblast. Postoji Zakon o organskoj proizvodnji, ali ne postoji o tzv. prirodnoj proizvodnji. Neki proizvod ili kozmetički preparat može da bude od biljaka, koje su se sakupljale u prirodi, ali niko ne garantuje da su ti proizvodi organski. Ja mogu da verujem proizvođaču. Mi smo 2006-te godine imali jako dobar Zakon o organskoj proizvodnji, odnosno član 30 stav 4 govorio je da se novčanom kaznom kažnjava proizvođač koji na reklamnom materijalu ili etiketi stavi da je proizvod organski, biološki, eko, bio ili bilo koja skraćenica ukoliko nije bio u kontroli i sertifikaciji on će se kažnjavati”, objašnjava Mitrović.

Do promene Zakona o organskoj proizvodnji došlo je 2011.godine i on je danas mnogo bolji i u sladu je sa principima EU, ali navedeni član je uklanjen, kazala je naša sagovornica.

 

Internet prodaja prirodne kozmetike je uzela maha, ali se postavlja pitanje kako potrošač može da zna da je neki kozmetički organski i koja je razlika između prirodne i organske kozmetike?.

Svedoci smo da danas mnogi proizvodi nose naziv eko ili bio, iako nisu proizvedeni po principima organske proizvodnje. To je posebno primetno u sektoru kozmetike gde se preparati od lekovitih biljaka proglašavaju „ekološkim“, „biološkim“ ili „organskim“ iako nisu prošli kontrolu sertifikacije.

Ukoliko se odlučite da koristite prirodnu kozmetiku, pogledajte da li ima znak da je reč o organskom proizvodu. Samo tada možete biti sigurni u kvalitet nekog kozmetičkog proizvoda, u protivnom, možete biti sigurni da koristite prirodnu kozmetiku, na bazi lekovih bilja i ulja, odnosno konvencionalnu.

Dobrovoljni instrumenti u zaštiti životne sredine su aktivnosti u poslovanju koje se u organizaciji sprovode bez obaveze i usmerene su na njene procese i/ili proizvode koji vode ka smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu organizacije. Primenom „zelenih” instrumenata fokus je na prevenciji, kroz sprovođenje aktivnosti i mera usmerenih na uzroke pojava ili problema, a ne na njihove posledice.

Jedan od zelenih instrumenata je i “Eko-označavanje”.

Eko označavanje je ključno u zaštiti životne sredine

Reč je o veoma bitnom instrumentu u zaštiti životne sredine, na globalnom nivou danas, svakako je označavanje u vezi sa životnom sredinom. Mehanizam delovanja ovog instrumenta se, u najkraćem, može objasniti na sledeći način: oznaka na proizvodu/usluzi koja pokazuje da taj proizvod/usluga u manjoj meri ugrožava životnu sredinu treba, sa jedne strane, da motiviše ekološki svesnog potrošača da ga kupi, dok porast potrošnje ovakvih proizvoda treba, sa druge strane, da motiviše proizvođače na razvoj i proizvodnju pogodnijih proizvoda sa aspekta životne sredine.

Označavanje u vezi sa životnom sredinom je instrument koji se razvija i traje već više od 20 godina. Primena ovog instrumenta se, tokom tog perioda susretala sa brojnim preprekama i problemima, od lažnog predstavlјanja preko netačnih tumačenja i opstrukcija do zloupotreba i falsifikovanja. Prevazilaženjem ovih problema i prepreka, koji su uklјučivali razvoj metoda za vrednovanje, kriterijuma za ocenjivanje, programa za licenciranje, kao i međunarodnih standarda koji uređuju ovu oblast, ovaj se instrument stalno unapreviđivao i danas predstavlјa dokazanu, prepoznatljivu i efikasnu alatku koja doprinosi boljem upravlјanju zaštitom životne sredine.

Eko-znak Republike Srbije – Eko-znak Republike Srbije je Nacionalna oznaka za proizvode i usluge koji imaju manji negativan uticaj na životnu sredinu od postojećih na tržištu. Na Eko-znak mogu da steknu pravo proizvodi koji su proizvedeni na teritoriji Republike Srbije ako ispunjavaju kriterijume koje propisuje Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku za dobijanje prava na korišćenje ekološkog znaka, elemenata, izgledu i načinu upotrebe ekološkog znaka za proizvode i usluge (Službeni glasnik Republike Srbije br. 49/2016 od 31.05.2016). Oznake ovog tipa definisane su standardom SRPS ISO 14024. Pravilnik je propisalo Ministarstvo nadležno za pitanja životne sredine, ali su iz njegove primene izuzeti neki proizvodi, kao što su prehrambeni proizvodi, piće, poljoprivredni proizvodi, farmaceutski proizvodi i medicinska oprema.

 

grad Pančevo

 

Projekat „Cirkularna ekonomija – prilika za razvoj lokalne zajednice“ se realizuje uz podršku grada Pančevo – Sekreterijata za zaštitu životne sredine.
Za sadržaj priloga i članaka odgovornost isključivo snosi Udruženje građana „Malin“ i redakcija portala “Ecofeminizam”. Stavovi koji su u tekstu ne odražavaju nužno stavove lokalne samouprave Pančeva.

 

 

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %