Feminizam

Žene starije od 45 godina teže se zapošljavaju

0 0
Read Time:2 Minute, 54 Second

Na tržištu rada žene su zastupljene 50 odsto u odnosu na ukupan broj nezaposlenih lica, rečeno je na okruglom stolu pod nazivom: „Žene na tržištu rada” u organizaciji Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine. Direktorka Nacionalne službe za zapošljavanje Verica Vujadinović istakla je da se sve veći broj žena odlučuje za pokretanje samostalnom biznisa i to kroz samozapošljavanje. Uglavnom se opredeljuju da se bave kozmetičarkim uslugama, proizvodnjom kolača i peciva. Vujadinović objašnjava da se osnažuju žene sa sela i odlučuju za pokretanje sopstvenog biznisa, dok žene iz grada uglavnom se odlučuju za rad u industrijskoj zoni.

Utisak je da žene iznad 45 godina  ne mogu da dobiju posao i zbog toga treba da se radi na ekonomskom osnaživanju žena, rečeno je na skupu.

Pokrajinska poslanica Jasmina Stevanović je rekla da je povećana ravnopravnost žena i muškaraca primenom politika jednakih mogućnosti jedan od opštih ciljeva utvrđen Nacionalnom strategijom za rodnu ravnopravnost, a kao poseban cilj navodi se poboljšan ekonomski položaj žena i status žena na tržištu rada.

Zaključci okruglog stola:

  1. Predlog   odbornicama lokalnih samouprava da se aktivno zalažu za unapređenje rada ženskih odborničkih mreža i da zagovaraju donošenje programa ekonomskog osnaživanja žena u svojim lokalnim samoupravama. Predloženo je i da se obrazuju posebna tela za ekonomsko osnaživanje žena i da svojim  angažovanjem utiču na donošenje, promociju i sprovođenje programa ekonomskog osnaživanja žena.
  2. Prilikom kreiranja budžeta u lokalnim, pokrajinskim i republičkim telima trebalo bi sa se primeni rodno budžetiranje u cilju razvijanja i iskorišćavanja preduzetničkih inicijativa i zapošljavanja žena.
  3. Apeluje se, takođe, na predstavnike lokalnih vlasti, odbornice i ženske odborničke mreže da uspostave aktivnu saradnju sa svim akterima na tržištu kako bi se sprovodili programi ekonomskog osnaživanja žena, uz uspostavljanje što bolje saradnje sa nadležnim lokalnim institucijama, pokrajinskim sekretarijatima, nadležnim pokrajinskim fondovima, razvojnim agencijama i pokrajinskim i lokalnim mehanizmima za ravnopravnost polova.
  4. Zaključeno je i da je neophodno medijski promovisati probleme rodne ravnopravnosti sa ciljem borbe protiv rodnih stereotipa i javno zagovarati donošenje i sprovođenje programa za unapređenje položaja žena. 

 

Pokrajinska poslanica Jasmina Stevanović istakla je da samo zajedničkim radom može da se unapredi položaj žena u našem društvu, jer je neophodno da svi  koji su na poziciji donosilaca odluka kroz saradnju i zajednički rad pruže  podršku bez koje nije moguće raditi na unapređenju i promociji politika rodne ravnopravnosti i graditi ravnopravno društvo.

Pokrajinska poslanica i članica Mreže Nada Mandić naglasila je da ekonomsko osnaživanje žena ima ogroman potencijal za unapređenje položaja žena u društvu i da je zato potrebno zajednički raditi na podsticanju zapošljavanja žena i na razvoju ženskog preduzetništva, posebno kod starijih žena i pripadnica ranjivih grupa.

Danas ovde u Subotici raspravljamo o jednoj od najvažnijih tema kada se priča o unapređenju položaja žena u našem društvu. Mislim da je važno da svi zajedno izađemo sa današnjeg događaja sa osećajem da smo svesni značaja i ekonomskog osnaživanja žena i zajedničke saradnje i da kontinuirano ulažemo napore i radimo na stvaranju neraskidivih veza, kako bi smo uticale na donošenje dobrih propisa i stvorile uslove za unapređenje položaja žena u našim sredinama. Afirmacija ženskog preduzetništva putem davanja bespovratnih sredstava za započinjanje poslovanja, namenskih kredita i dugih podsticajnih sredstava i subvencija jeste način da se pristupi promenama i da se zastupa ravnopravnost polova kao faktor bitan za demokratske odnose u društvu i za korišćenje ženskih potencijala u razvojnoj politici“, poručila je Nada Mandić. 

Inače ovo je  četvrti okrugli sto upriličen u okviru akcije Ženske parlamentarne mreže koja se sprovodi u sedam lokalnih samouprava u Vojvodini: Odžacima, Vršcu, Kikindi, Bečeju, Subotici, Žitištu i Šidu.

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %