Opština Kolašin raspisala konkurs za žensko preduzetništvo

Na inicijativu Ženske političke mreže, Opština Kolašin raspisala je javni konkurs za podršku ženskom preduzetništvu, a za tu namjenu opštinskim budžetom predviđeno je 10.000 eura.

Ono što je posebno važno jeste da su u pitanju bespovratna sredstva.

Zadovoljstvo nam je da informišemo sve preduzetnica Kolašina da javni poziv za raspodjelu sredstava za podršku ženskom biznisu traje do srijede, 11. septembra do 12 časova.

Maksimalna visina podrške je 50 odsto od ukupnog iznosa predviđenom opštinskim budžetom.

Konkurs za raspodjelu sredstava objavljen je i na zvaničnoj web stranici Opštine Kolašin www.opstinakolasin.me.

Prijave na konkursu podnose se Komisiji za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu na propisanom Obrascu i predaje na pisarnici Opštine Kolašin.

Inicijativi za uvođenje posebne budžetske linije za podršku ženskom preduzetništvu rezultat je djelovanja Ženske političke mreže koja okuplja predstavnice 16 pozicionih i opozicionih partija u Crnoj Gori i ima za cilj uticaj na kreiranje politika koje će doprinijeti stvaranju povoljnijeg društvenog ambijenta i adekvatnih politika i mjera za postizanje ravnopravnosti žena i muškaraca.

Ženska politička mreža i podrška ženskom preduzetništvu dio je Programa “Podrška anti-diskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti”, koji realizuje Kancelarija UNDP-a u Crnoj Gori, u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

izvor: Ženska politička mreža CG fb stranica