Feminizam

Online rodno zasnovano nasilje

0 0
Read Time:3 Minute, 25 Second

One World Platform je tokom 2018. godine u saradnji sa Alternativnim centrom za devojke iz Kruševca, a uz finansijsku podršku OAK i Trag Fondacije sproveo istraživanje na temu online rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji. Istraživanje je sprovedeno u sklopu projekta Zaustavi online rodno zasnovano nasilje, budi pokret. Kako se One World Platform već dugi niz godina bavi  internet i ženskim pravima i istražuje upravo njihovu intersekciju, a Alternativni Centar za devojke iz Kruševca je nastao sa ciljem unaprijeđenja i zaštite ženskih prava, ova saradnja je rezultirala istraživanjem kojeg sa ponosom predstavljamo, te vjerujemo da će poslužiti prije svega za bolje prepoznavanje ove problematike, a svakako i za rješavanje iste.

Zašto je nasilje koje se događa na internetu naš fokus? Razvojem tehnologije pojavljuju se i novi načini zloupotrebe iste, te su različiti oblici nasilja nad ženama uz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u porastu. Neki od najčešće dokumentiranih slučajeva su online uhođenje, uznemiravanje, video nadzor, kao i neovlaštena upotreba i manipulacija ličnog sadržaja, poput slika, video snimaka ili ličnih podataka te ucjenjivanje istim, krađa identiteta itd. Veliki problem predstavlja nedovoljna informisanost žrtava o tome šta je digitalno nasilje, koji su oblici, koje institucije su odgovorne za reagiranje i procesuiranje ovakvih slučajeva, te kako zaustaviti online uznemiravanje. Sa druge strane, policija, institucije, te čitava zakonska regulativa u našim zemljama nažalost nisu dovoljno adekvatne da pruže potpunu zaštitu, jer je online nasilja relativno novi oblik nasilja. Zakoni ne mogu dovoljno brzo da prate pojavu i razvoj tehnoloških fenomena. Međutim, ono što smo prepoznale kao jedan od najvećih problema tokom svog višegodišnjeg rada je činjenica da online nasilje nije dovoljno poznato, kao ni priznato u našem društvu, te mu se ne pridaje adekvatna pažnja kao nasilju koje se dešava u fizičkom prostoru.

To nas je dovelo do ideje da sprovedemo ovakvo istraživanje, koje je podijeljeno u više dijelova. Prije svega, sprovele smo online upitnik o online rodno zasnovanom nasilju, koji je bio namijenjen aktivistkinjama/aktivistima, te je te je imao cilj ispitati zastupljenost korišćenja interneta u aktivističkim djelovanjima, njihovu upoznatost s pojavama online nasilja u društvu uopće, zatim upoznatost i eventualna iskustva s online nasiljem usmjerenim na organizacije, te individualna iskustva i susretanja s nekim od oblika online nasilja. Nakon toga, uslijedili su individualni intervjui sa osobama koje su preživjele neki od vidova online nasilja, a koje su svoje podatke anonimno podijelile sa nama prilikom popunjavanja upitnika. Da bi istraživanje bilo potpunije i odgovorilo na izazov online nasilja u našem društvu, predstavljen je i pravni okvir za rodnu ravnopravnost s fokusom na regulaciju rodno zasnovanog nasilja za sve četiri države. Za ove potrebe, angažovale smo pravnice koje su upućene u ovu problematiku, te se i same bave aktivizmom i ljudskim pravima. Svjesne činjenice da je također jedan od najvećih problema zapravo nepoznavanje kome se obratiti u slučajevima online nasilja, mapirale smo i relevantne institucije, kao i ministarstva ovih država, te uradile pregled njihovog rada i nadležnosti. Iz ovih institucija/ministarstava smo uspjele izdvojiti one za koje bi se moglo smatrati da su najodgovornije po ovom pitanju, te sprovele i dubinske intervjue s njihovim predstavnicima/cama, da vidimo koliko to zaista jesu, te šta rade po ovom pitanju i da li se bave online nasiljem. Na kraju, sprovedena je i analiza pružaoca internet-usluga (ISP) i telekom-operatera, gdje smo kroz pregled općih uslova korištenja i politika privatnosti predstavile neke od potencijalnih odgovornosti sa njihove strane kada je u pitanju online nasilje.

Duboko vjerujemo da će ovo istaživanje poslužiti kao alat da se dugoročno formiraju i održe neformalne mreže koje će imati sve što je potrebno kako bi se adekvatno reagiralo na napade, dijelile strategije, te produbljivalo razumijevanje tehnologije. Također, potencijal ovog istraživanja se ogleda i u prilici da se izgrade savezi i stvore partnerstva između organizacija i aktivista/aktivistkinja, uključujući aktiviste/aktivistkinje za digitalna i internet prava. Istraživanje će poslužiti i prikupljanju dokaza koji mogu podržati formiranje učinkovitih politika koje bi trebale štititi prava pojedinačnih korisnika i kreiranju pravnih lijekova za sve veću učestalost nasilja i napada potpomognutih tehnologijom.

Istraživanje je dostupno na sljedećem linku.

 

Piše: One World Platform/Aida Salihović-Gušić

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %