U Srbiji je trenutno vidljivo 500 maloletnih migranata

Svetski dan izbeglica 20. jun, prilika je da se setimo svih onih ljudi koji su, ne svojom krivicom, ostali bez krova nad glavom, bez imovine i svega što su stekli, neretko i bez najmilijih, primorani da novi život potraže negde drugde, navodi se u saopštenju Komeserijata za izbeglice Srbije. 

Komesarijat za izbeglice i migracije Srbije u saopštenju navodi i da se u statusu izbeglice još nalazi 27.802 osobe (19.038 iz Hrvatske i 8.764 iz Bosne i Hercegovine), od nekadašnjih 618 hiljada, kao i da njihovu sudbinu deli i da Srbija brine i o 198.545 interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije na čijem se poboljšavanju uslova života radi takođe kroz donatorska sredstava i iz budžeta Republike Srbije.

Radionica sa maliletnim migrantima u Prihvatnom centru Subotica, oktobar 2018.
Foto: Sandra Iršević.

„Srbija istovremeno brine i o migrantima. Od početka povećanog priliva migranata 2015. godine do danas, više od milion ljudi sa Bliskog Istoka i Severne Afrike prošlo je kroz našu zemlju. Pokazali smo humanost i puno poštovanje međunarodnih standarda u prihvatu i zbrinjavanju migranata. O tome govore pozitivni izveštaji i pohvale evropskih i međunarodnih institucija.U pet centara za azili 11 prihvatnih centara, smešteno je na današnji dan 2.996 migranata među kojima četvrtinu čine deca koja su uključena u školski sistem Srbije“, zaključuje se saopštenju KIRS-a.

Od početka migrantske krize, odnosno od 2015. godine, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prepoznalo je najranjiviju kategoriju maloletnih migranata bez pratnje. Kako se menjala struktura, tako je rastao broj maloletnika bez pratnje.

Radionica sa maliletnim migrantima u Prihvatnom centru Subotica, oktobar 2018.
Foto: Sandra Iršević.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, još u periodu najveće migrantske krize od sredine 2015. godine, u okviru sistema socijalne zaštite, aktivno radi na unapređenju kvaliteta rada sa maloletnim migrantima bez pratnje, kao i na zbrinjavanju istih u skladu sa najboljem interesom i pravima deteta.

U Srbiji je trenutno vidljivo oko 500 maloletnih migranata, a taj broj se iz dana u dan menja njihovim konstantnim dolaskom i odlaskom sa teritorije Republike Srbije.

Da bi što efikasnije zaštitili tu decu, resorno ministarstvo je sve  smeštajne kapacitete stavilo na raspolaganje i uz pomoć donatora, u postojeća tri Zavoda smestili oko 40 maloletnika bez pratnje, a u koordinaciji sa sektorom nevladinom organizacije imamo dostupna dva objekta kapaciteta oko 30 mesta, dok je najveći broj maloletnika smešten u Prihvatnom centru Krnjača, koji je u nadležnosti Komesarijata za izbeglice Republike Srbije.

Foto: Sandra Iršević, oktobar 2018.