Zabeleženo uginuće ribe

Usled visokih temperature i nestabilnih vremenskih prilika došlo je do  uginuća oko 600 kilograma ribe u jezeru Palić. Situacija nije alarmantna i stradala je alohtona i invazivna vrsta ribe poput srebrnog karasa, što je uglavnom mladi riblji fond, ali pronađeno je i nekoliko komadsa patuljastog soma i svega 2 komada smuđa.

“ Saradnici preduzeća pretpostavljaju da previše padavina, naglo povišenje temperature je uzrok uginuća. Kada se uzme u obzir da je po proceni ukupni riblji fond Palićkog jezera preko 160 tona,ta količina nije alarmantna. U skladu sa zakonskim propisima, obaviće se i analiza uginule ribe u Veterinarskom Institutu Subotica. Podsećamo javnost da analiza obavljena krajem februara 2019.godine je utvrdila da kvalitet riba u Palićkom jezeru ispunjava sve zakonske uslove za ljudsk upotrebu. U toku je dodatna analiza kvaliteta vode Palićkog i Ludaškog jezera u sklopu KFWprojekta”, piše između ostalog u saopštenju JP “Palić Ludoš”.

Da podsetimo, jezera Ludaš i Palić spadaju u plitka jezera  koja se nalaze u nestabilnoj ekološkoj ravnoteži. U vrelim danima moguća su uginuća ribe, jer nema dovoljno kiseonika pošto opada nivo vode u jezeru. U toku ovih uginuća uglavnom strada babuška, koja je invazivna i čije prisustvo nije poželjno u Paliću, a ovakvi pomori, iako nisu lep prizor, doprinose obnavljanju autohtonih zajednica u Paliću i ubrzaće mere biomanipulacije koje se sprovode u okviru KfW projekta, a koje se zasnivaju upravo na smanjenju broja babuški u jezeru.

 

foto: Subotica.com