Ekologija

Koje zaštićene ptice žive u subotičkim parkovima?

0 0
Read Time:2 Minute, 10 Second

U Subotici i drugim gradovima Srbije i regiona divlje životinje se najčešće pojavljuju u pograničnim naseljima, voćnjacima, zgradama…Pošto se danas obeležava Evropski dan parkova sa sloganom „Povežite se sa prirodom“, pokušaćemo da istaknemo prirodna blaga koja parkove u Subotici čini posebnim. U Subotici postoje četiri parka i to: Veliki park „Prozivka“, „Dudova šuma“ i „Ćirila i Metodija“ i na Paliću Park prirode „Palić“ koji spada u III kategorijau- zaštićenog područja od lokalnog značaja.

Prvo u parkovima se odmah zapaze ptice koje svoje stanište pronalaze u parkovima poput: sova, orao mišar, vetruške, slepi miševi, dok u Zološkom vrtu na „Paliću“ od zaštićenih vrsta ptica: sova, beloglavi sup i orao belorepan.

Pojedini delovi gradskih parkova, trgova, aleja su stanište jedne od zaštićenih sova, , a često se sreće sova mala ušara koje su brojne zbog velikog broja glodara u gradu kojima se hrane.

Javnost većinom ne primećuje prisustvo slepih miševa u gradu, koji su jedna od najvažnijih grupa životinja koja reguliše brojnost insekata u gradovima. Svoja zimska boravišta najčešće nalaze u starim zgradama i ispod krovova i u drveću.

Park prirode „Palić“, III kategorija – zaštićeno područje od lokalnog značaja

Park prirode se nalazi na istočnom evropskom migracionom putu ptica i ima važnu ulugu za odmaranje, ishranu i zimovanje vodenih ptica. Zabeleženo je prisustvo 210 vrsta ptica, od kojih se na ovom području gnezdi oko 100 vrsta. „Ptičja ostrva“, veštačka ostrva podignuta od isušenog mulja prilikom sanacije jezera sedamdesetih godina 20. veka, predstavljaju jedino gnezdilište crnoglavog galeba (Larus melanocephalus) u Srbiji.

Siva vetruška


Jezero i ostaci vlažnih staništa uz obalu omogućuju opstanak brojnim zaštićenim i strogo zaštićenim vrstama vodozemaca (
Lissotriton vulgaris, Triturus cristatus, Bombina bombina, Bufo bufo, Pseudepidalea viridis, Hyla arborea), gmizavaca (Emys orbicularis, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Podarcis tauricus, Podarcis muralis, Natrix natrix) i sisara, od kojih su najznačajniji slepi miševi (Nyctalus noctula, Pipistrellus nathusii, Myotis daubentoni, Pleocotus austriacus) i vidra (Lutra lutra).

Ekološki kompleks Palićkog i Ludaškog jezera ima ključnu ulogu u opstanku metapopulacije vidre na slivu Kireša.

Na zaštićenom području je zabeleženo 176 strogo zaštićenih vrsta, od kojih mali vranac (Phalacrocorax pygmaeus) i patka njorka (Aythia nyorca), spadaju u grupu najugroženijih životinja na Zemlji.

Zimovalište sova utina u Subotici.

Evropski dan parkova proglasila je Federacija nacionalnih parkova Evrope, s ciljem da skrene pažnju javnosti na značaj zelenih površina. Ovaj datum je odabran kao sećanje na proglašenje prvih evropskih nacionalnih parkova – devet nacionalnih parkova u Švedskoj, 24. maja 1909. godine. Prvi put je Dan parkova obeležen širom Evrope 1999. godine, a u Srbiji se obeležava od 2001. godine.

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
100 %
Surprise
Surprise
0 %