Biće reči o cirkularnoj ekonomiji.
Cirkularna ekonomija prilika za razvoj lokalne zajednice

„Cirkularna ekonomija – prilika za razvoj lokalne zajednice“

0 0
Read Time:2 Minute, 48 Second

Udruženje građana „Malin“ u saradnji sa gradom Pančevo realizovaće projekat „Cirkularna ekonomija – prilika za razvoj lokalne zajednice“, koji podrazumeva dve radionice na kojima će se demonstrirati ciklus „proizvod-otpad-proizvod“ i seriju od 10 novinskih tekstova o cirkularnoj ekonomiji kao jednom od segmenata „zelene“ ekonomije.

Projekat će biti sproveden na teritoriji Grada Pančeva u periodu od četiri meseca – od 15. maja do 15. septembra 2019. godine.

Cilj projekta je da upoznamo građane sa konceptom cirkularne ekonomije i podignemo opštu svest o značaju reciklaže kroz konkretno delovanje na teritoriji Pančeva.

Projekat „Cirkularna ekonomija – prilika za razvoj lokalne zajednice“ je održiv, jer će nakon njegovog završetka na portalu www.ecofeminizam.com nastaviti da živi kroz rubriku pod imenom „Zelena ekonomija“ na kojoj će i po završetku ovog projekta biti objavljivani tekstovi, intervjui i video klipovi sa temom cirkularne ekonomije.

U Srbiji ne postoji održiv sistem upravljanja opasnim otpadom, odlaganje otpada je neadekvatno (najčešće smetlišta i divlje deponije), minimalne količine se recikliraju (7-13%) a postoji samo osam sanitarnih deponija. Dosadašnja istraživanja pokazuju da se 42% plastičnog otpada odlaže na deponije, 33% koristi u energetici, 25% se mehanički reciklira, što predstavlja izazove za dalju upotrebu i reciklažu plastike.

Shodno tome, potrebno je investirati u oblast upravljanja otpadom, menjati zakone i jačati investicije posebno modelom javno-privatnog partnerstva. Za  sve u državi je važno da prate iskustva drugih zemalja. Takvo iskustvo je cilkularna ekonomija koja podrazumeva reciklažu i vraćanje u upotrebu svih materijala iz otpada u privredu i u energetske svrhe. 

Cirkularna ekonomija je sasvim drugačiji koncept razmišljanja i tretiranja otpada od pukog odlaganja na deponije. Deponovanjem se gubi vrednost materijala sadržanih u otpadu, a samim tim i novac potreban za proizvodnju novih proizvoda.

Koncept cirkularne ekonomije se zalaže najpre za smanjivanje stvaranja otpada, njegovu ponovnu upotrebu putem reciklaže i stvaranje energije iz otpada.

Cirkularna ekonomija donosi da je “reciklaža” svaki postupak korišćenja pomoću kog se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili materije ili za prvobitnu namenu ili za druge namene. Obuhvata i obradu organskih materija, ali ne i energetsko korišćenje i preradu u materijal koje su namenjen za upotrebu u vidu goriva ili za punjenje. Koncept cirkularne ekonomije štedi resurse, energiju, stvara dodatne vrednosti kao što su zdravija i čistija životna sredine, nova radna mesta u reciklažnoj industriji i profit.

Cirkularna ekonomija nudi mogućnosti ostvarenja ciklusa „proizvod-otpad-proizvod“ i to mora postati potreba naše ekonomije. Posledice eksploatacije su sve manja količina prirodnih resursa dostupnih eksploataciji i sve veća cena materijala na tržištu. Reciklažom i proizvodnjom novih ili istih prozvoda otvaraju se nova radna mesta, stvaraju nova zanimanja i otvaraju nove prilike u preduzetništvu što značajno doprinosi razvoju socijalnog statusa društva. Cilj nam je da  građani ne razmišljaju o otpadu, nego o proizvodu, kako je dizajniran, koliko je reciklabilan, kako je proizveden i koliko je „prijateljski“ po životnu sredinu. Projekat želi da građanima pokaže da svaki proizvod može lako da se ponovo upotrebi, rastavi, reparira ili reciklira. Namera nam je da ukažemo građanima da Srbija primenom modela cirkularne ekonomije dobija nova, „zelena“, radna mesta, novi kvalitet vode i vazduha, zdravu hranu, ekološku bezbednost i novi kvalitet života.

Projekat „Cirkularna ekonomija – prilika za razvoj lokalne zajednice“ se realizuje uz podršku grada Pančevo – Sekreterijata za zaštitu životne sredine.
Za sadržaj priloga i članaka odgovornost isključivo snosi Udruženje građana „Malin“ i redakcija portala “Ecofeminizam”. Stavovi koji su u tekstu ne odražavaju nužno stavove lokalne samouprave Pančeva.

 

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %