Pet. okt 7th, 2022

Naš biodiverzitet, naša hrana, naše zdravlje” tema je ovogodišnjeg Međunarodnog dana biološke raznovrsnosti, proglašenog od strane Ujedinjenih nacija, dana 22. maja 1992. u Najrobiju (Kenija) kada je održana Konferencija o prihvatanju teksta Konvencije o biodiverzitetu, čime je otvoren put za njeno sprovođenje.

Biodiverzitet je osnova života na planeti i ima direktan uticaj na život svih ljudi. Samo u poslednjih nekoliko decenija, gubitak vrsta i staništa se dešava zabrinjavajućom brzinom, u prvom redu, zbog ljudskih aktivnosti. Upravljači zaštićenih područja podsećaju na značaj raznolikosti živog sveta na planeti i potrebu njegovog očuvanja.

Naime, prvo su Ujedinjene nacije 1993. odredile 29. decembar, dan kada je stupila na snagu Konvencija o biodiverzitetu, a onda su 2000. to promenile u 22. maj, dan kada je 1992. usvojen tekst Konvencije u Najrobiju. Neophodne su hitne promene kako bi svet spečio izumiranje biljnih i životinjskih vrsta, koji može da ugrozi i ljude pokazuju rezultati u izveštaja Međuvladine naučno-političke platforme za biodiverzitet i ekosistemske usluge (IPBES) . Zaštita biodiverziteta danas predstavlja okosnicu Agende za održivi razvoj 2030 Ujedinjenih nacija i obuhvaćena je Sporazumom iz Pariza – globalnim sporazumom za borbu protiv klimatskih promena. Republika Srbija je ratifikovala Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti 3. januara 2002. godine Zakonom o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznovrsnosti („Službeni glasnik SRJ”, broj 11/01 – međunarodni ugovori).

Spurge hawk-moth caterpillar(Hyles euphorbiae)on the hostplant
By Alexanor

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.