Uto. avg 9th, 2022

U Radžastan selu Piplantri meštani na neobičan način promovišu rodnu ravnopravnost, zaštitu životne sredine i ekonomiju. Naime, nakon smrti devojke Kiran, koja bila ćerka bivšeg vođe ovog sela, Šajam Sundar Palival pokrenuo je inicijativu da se za svaku rođenu devojčicu u selu zasadi jedno drvo, prenosi nacionalgeografic.rs.

U želji da se slavi i rođenje devojčica, a ne samo dečaka od 2006.godine zasadi se 111 stabala drveća za svaku rođenu devojčicu. U proteklih 13 godina uspeli su da zasade preko tri miliona stabala različitog drveća poput : mango, nim, šišam, indijski ogrozd….

Foto: https://www.ohmyrajasthan.com/piplantri-village-rajasthan

Na ovaj način obezbeđuje se i finansijska sigurnost za devojčice,  jer  meštani sakupe 21.000 rupija, stavljaju  na poseban račun i devojčice mogu da ga podignu kada napune 20 godina, piše Hindu.

Pored toga, roditelji se obavezuju da će devojčici  da obezbede obrazovanje i  da je neće udati pre 18 godine.

U Indiji u kojoj je patrijahat izražen i prema rezultatima pojedinih studija i istraživanja iz te zemlje u proteklih 10 godina prekinuto je oko 12 miliona trudnoća zbog neželjnog ženskog pola deteta, pokrenut je niz programa i projekat kako bi se sačuvala ženska deca u Indiji.

Način na koji su mestani pomenutog sela odlučili da slave rođenje devojčica i smanje broj abortusa temelji se na ekofeminističkoj teoriji koja je začeta još 1974.godine.

Piplantri je primer ekofeminističkog sela, čija inicijativa se bazira na principima ekofeminističke teorije u okviru koje se ukazuje na  vezu između žene i prirode.

foto: https://www.ohmyrajasthan.com/piplantri-village-rajasthan

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.