Sre. sep 28th, 2022

Obuku za identifikaciju ptica kao i načinu njihovog popisa i mapiranja održana za vikend 13. i 14.4.2019. u Ekološkom centru “Radulovački” u Sremskim Karlovcima. Obuka se realizuje u okviru aktivnosti na uspostavljanju ekološke mreže Republike Srbije i evropske ekološke mreže Natura 2000 u okviru projekata finansiranih od strane Zavoda za zaštitu prirode Srbije i  Društva za zaštitu ptica Srbije. Kako se u saopštenju navodi cilj je upoznavanje polaznika sa osnovama popisa ptica i njihove tačne identifikacije, dok će se obuka sastojati iz teorijskog i praktičnog dela.

Identifikacija ptica kao i znanje o metodama njihovog popisa u današnje vreme od vitalnog je značaja s obzirom da su ptice prepoznate kao važni indikatori zdravlja životne sredine. Ovakav tip obuke pre svega je namenjen posvećenim ornitolozima amaterima sa određenim predznanjem ( Bird IDobuka npr), ali i profesionalcima sa željom za usavršavanjem i sticanjem potrebnih veština iz ove oblasti. Okolina Sremskih Karlovaca u rano proleće predstavlja atraktivno mesto sa nekoliko tipova staništa i velikim diverzitetom ptica„, navodi se u saopštenju Društva za zaštitu ptica Srbije.

Obuka u Sremskim Kalovcima ima za cilj da vas kroz teoriju i praksu nauči prepoznavanju najčešćih šumskih ptica kako po oglašavanju tako i po izgledu i staništu koje naseljavaju, a posebna pažnja će biti posvećena metodama popisa i kartiranja šest vrsta detlića i šumskih sova.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.