Feminizam

Poslanice aktivne u borbi protiv rodne neravnopravnosti

0 0
Read Time:1 Minute, 27 Second

Narodne poslanice i članice Stalne delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, Elvira Kovač i Biljana Pantić Pilja učestvovale su u delu 63. zasedanja Komisije Ujedinjenih nacija za status žena na temu seksizma, uznemiravanja i nasilja protiv parlamentarki, koje je održano 12. marta 2019. godine u Njujorku, navodi se na sajtu partlament.gov.rs.

Savet Evrope, Interparlamentarna unija i stalna misija Finske pri UN organizovali su prateći događaj u okviru finskog predsedavanja Savetom Evrope, kako bi se razmotrilo pokretanje pravnih i političkih inicijativa za okončanje nasilja nad ženama u politici i razmena iskustava i naučenih lekcija iz njihove primene. Događaj je takođe imao za cilj jačanje partnerstva na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Uznemiravanje, seksizam, štetni stereotipi i zastrašivanje žena u politici su sve češći. Ona imaju negativne posledice na postizanje rodne ravnopravnosti tako što uzrokuju i pogoršavaju nedovoljnu zastupljenost žena u politici i utiču na njihov doprinos političkim procesima. Mlade poslanice i žene aktivne u borbi protiv rodne neravnopravnosti i nasilja nad ženama često su bile meta napada. 

Ponovljeno je da je potrebno da se ispune obaveze iz Agende UN 2030 i COR5, kao i Strategije za ravnopravnost polova Saveta Evrope 2018-2023, kako bi se postiglo puno i efikasno učešće žena na svim nivoima donošenja odluka i eliminisalo nasilje nad ženama u svim sferama života. Takođe je potrebno da se usvoje snažni zakoni i odgovorne alternative da bi se prekinulo ćutanje, zaštitile žrtve zlostavljanja i okončalo nekažnjavanje počinilaca. Kao nastavak zajedničke studije sa IPU, Parlamentarna skupština pokrenula je inicijativu #NotInMyParliament, da mobiliše parlamente da preduzmu aktivnosti u cilju iskorenjivanja seksizma i nasilja. Pored toga, Savet Evrope priprema Preporuku za sprečavanje i borbu protiv seksizma koja će se takođe baviti ženama u politici.

izvor: Skupština Srbije

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %