Kampanja: #BalanceforBetter

Ovogodišnja kampanja Međunarodnog dana žena glasi: #BalanceforBetter .

Cilj je da se pruži jedinstven smer za vođenje i podsticanje realizacije akcija u kontinuitetu i tokom cele godine navodi se na sajtu povodom Međunarodnog dana žena.

Hajde da izgradimo rodno uravnotežen svet!

Pitanje rodne ravnoteže ne odnosi se samo na žene nego je to i važno ekonomsko pitanje. Reč je o postizanju rodne ravnoteže u lokalnim samoupravama, vladi, medijima, prilikom zapošljavanj, sportu i mnogim drugim delatnostima.  Ravnopravnost spolova je ključna za napredak ekonomija i zajednica, navodi se na sajtu.

Budućnost je uzbudljiva. Hajde da izgradimo rodno uravnotežen svet.Svako ima svoju ulogu – sve vreme, svuda. Od aktivizma na lokalnom nivou do globalnog delovanja, ulazimo u uzbudljiv period istorije u kojem sjet očekuje ravnotežu.

Hajde da svi pomognemo da stvorimo #BalanceforBetter.