Završna konferencija u sklopu projekta OKE-j

Završna konferencija u sklopu projekta „Otpad kao energent (OKE-j)“ biće održana u utorak 19. februara sa početkom u 12:30h u Svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Sam događaj će otvoriti predstavnici ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji koji su finansirali sprovođenje ovog projekta.

Pored predstavnika ambasada na konferenciji će učestvovati učenici i nastavnici iz 15 srednjih škola širom Srbije, a članovi i saradnici Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine će održati nekoliko predavanja o tematici značaja upravljanja otpadom u Srbiji. Agenda sutrašnjeg događaja sa spiskom učesnika je u prilogu ovog mejla. Projekat „OKE-j“ su sproveli članovi i saradnici Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine (Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad) u saradnji sa gore-pomenutim srednjih školama“, navodi se u saopštenju.

Petnaest srednjih škola širom Srbije (iz Subotice, Sombora, Vrbasa, Novog Sada, Zrenjanina, Vršca, Beograda, Bora, Šapca i Loznice) su bile uključene u periodu od maja 2018. do februara 2019. godine u aktivnosti koje su osmišljene da informišu, edukuju, i aktivno uključe srednjoškolsku populaciju u rešavanje problema u vezi sa korišćenjem otpada u energetske svrhe. U svakoj školi je održana po jedna radionica u skolpu koje je učenicima predstavljena osnovna problematika upravljanja komunalnim otadom. U sklopu radionice, učenici su takođe obučeni da analiziraju mogućnosti za iskorišćenje komunalnog otpada za proizvodnju električne energije. Svaka škola-učesnik radionice je dobila zadatak da napravi kratki informativno/edukativni video-zapis  (koristeći mobilne telefone) o tematici koja se tiče iskorišćenja otpada u energentske svrhe – a koji će se potom koristiti za vršnjačku edukaciju. 

Imajući u vidu opisane aktivnosti, projekat OKE-j stavlja fokus na promovisanje održivih obrazaca ponašanja mlađih generacija, kao i na samu proaktivnu ulogu srednjoškolske populacije u vršnjačkoj edukaciji, zaključuje se u saopštenju.