Sre. sep 28th, 2022

Od januara 2021. godine primenjivaće se nova uredba Evropske unije (EU) o organskoj proizvodnji koju je usvojilo Evropsko veće.

Novom uredbom uvodi se sedam bitnih novina, navodi energetski portal.rs

Pre svega biće pojednostavljena i dalje usklađena ukidanjem izuzetaka i odstupanja, pravila o proizvodnji.

Zahvaljujući strožim merama opreza i širim proverama na osnovu rizika duž celog lanca snabdevanja, ojačaće kontrolni sistem, dok će proizvođači u trećim zemljama morati da se pridržavaju istih pravila kao i prozvođači u EU.

Predmet nove regulative biće i šira lista proizvoda poput soli, pčelinjeg voska, listova vinove loze, kao i dodatna pravila proizvodnje, npr. za živinu, jelene i zečeve.

Za male poljoprivrednike sertifikacija će biti lakša, i to zahvaljujući novom sistemu grupnog sertifikovanja.

Koristiće se i jedinstveni pristup kako bi se smanjio rizik od slučajne kontaminacije pesticidima.

Biće ukinuta i odstupanja za proizvodnju u gredicama i staklenicima, objavljeno je na sajtu Direkcije za nacionalne referentne laboratorije pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Milisav Pajević

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.