Ekologija

EUROSTAT: Srbija na začelju po recikliranju

0 0
Read Time:2 Minute, 39 Second

Srbija se po količini proizvedenog komunalnog otpada po glavi stanovnika, uz Poljsku i Rumuniju, nalazi na dnu liste evropskih zemalja.

Sa druge strane, najveći deo otpada u Srbiji se odlaže na deponijama, reciklira se samo veoma mali deo, a kompostiranje i prirodno razlaganje otpada ili njegova upotreba za dobijanje energije u Srbiji se ne primenjuju, pokazuje istraživanje evropske statističke agencije Eurostat.

Prosečni iznos otpada po glavi stanovnika u Evrpskoj uniji iznosio je u 2017. godini 487 kilograma. To je samo neznatno više nego godinu dana ranije, kada je iznosio 486 kilograma, pokazuje najnovije istraživanje Eurostata.

Ukupno u tonama, u EU je u 2017. godini napravljeno 249.238.000 tona otpada, od toga najviše u Nemačkoj, 52.342.000 tona. U Srbiji je proizvedeno 2.150.000 tona otpada, pokazalo je istraživanje koje je pored zemalja EU obuhvatilo i zemlje kandidate za članstvo i Švajcarsku.

Količna otpada po osobi varira od zemlje do zemlje, pa je tako u pet zemalja EU u 2017. godini premašila 600 kilograma po osobi. To su Danska sa 781 kilogramom, Kipar sa 637, Nemačka sa 633, Luksemburg sa 607 i Malta sa 604 kilograma kućnog otpada po stanovniku.

Sa druge strane, tri su zemlje u kojima je u 2017. godini proizvedeno manje od 350 kilograma otpada po glavi stanovnika, i to su Poljska sa 315 kilograma, Srbija sa 306 i Rumunija sa 274 kilograma otpada.

U EU se od prosečnih 487 kilograma otpada na neki način obradi 480 kilograma, od čega se veliki deo koristi za ponovno dobijanje sirovina ili energije, ili se otpad, ako je u pitanju organski, kompostira i prirodno razlaže.

U EU je 2017. godine u proseku 30% otpada reciklirano, 17% kompostirano, 28% spaljeno, od čega je najveći deo iskorišćen za dobijanje energije, a 24% komunalnog otpada je uskladišteno na deponijama.

U Srbiji situacija je drugačija, pošto je od proizvedenih 306 kilograma otpada, obrađeno samo 257 kilograma, od kojih je čak 256 kilograma završilo na deponijama, a jedan kilogram po osobi iskorišćen za dobijanje sekundarnih sirovina.

U regionu, u BiH su u 2017. godini proizvedena 352 kilograma otpada po osobi, u Makedoniji 366, u Hrvatskoj 416 kilograma, Albaniji 436 kilgrama, dok za Crnu goru nema novih podataka, ali je ta količina u 2016. godini iznosila 518 kilograma.

U tretmanu otpada prednjači Hrvatska, sa obrađenih 399 kilograma, a po iskorišćenosti otpada za dobijanje sirovina ističu se ponovo Hrvatska, i Albanija, sa 89, odnosno 76 kilograma recikliranog otpada od ukupne količine.

U Hrvatskoj se, prema podacima Eurostata, kao jedinoj zemlji regiona sprovodi i kompostiranje i rastakanje organskog otpada, a inače je za zemlje Balkana karakteristično da ubedljivo najveći deo otpada završi na deponijama.

Istraživanje Eurostata pokazuje da su najveći proizvođači otpada u Evropi ujedno i najvredniji recikleri. Tako Nemačka, na 633 kilograma proizvedenog otpada, za sekundarne sirovine reciklira 311 kilograma, a još 117 kilograma se prevara u kompost.

Danska reciklira 213 kilograma otpada, Švajcarska 217, Norveška 216 kilograma, a Slovenija, koja je 2017. godine proizvela 471 kilogram otpada po osobi, reciklirala je 199 kilograma.

U Sloveniji su dodatna 73 kilograma otpada kompostirana, a u tom načinu zbrinjavanja otpada u Evropi prednjači Austrija sa kompostirana 182 od ukupno 570 kilograma otpada u 2017. godini.

Izvor: Euractiv

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %