Uto. avg 16th, 2022

Udruženje industrije otpada Hrabri čistač i Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije na godišnjoj Skupštini Udruženja potpisali su sporazum o saradnji na unapređenju oblasti upravljanja otpadom.

Ovom prilikom je najavljeno i sprovođenje seminara koji će doprineti većoj transparentnosti i podizanju kvaliteta podataka koji se odnose na kretanje opasnog otpada u Republici Srbiji. Seminar koji će se održati početkom 2019. godine baviće se analizom primene Pravilnika o dokumentu o kretanju otpada kao i daljem razvoju ovog važnog instituta.

Hrabri čistač, kao udruženje koje okuplja najveće kompanije iz oblasti upravljanja otpadom u Republici Srbiji, nastaviće i tokom 2019. godine da posvećeno radi na temama zaštite životne sredine u saradnji sa institucijama Republike Srbije, kao i evropskim i svetskim organizacijama.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.