Feminizam

Žene nedovoljno zastupljene u sektoru bezbednosti

0 0
Read Time:2 Minute, 58 Second

Žene i dalje su manje zastupljene u politici na lokalnom nivou, dok u sektoru bezbednosti retko stižu do pozicija odlučivanja rekla je ministarka bez portfelja u Vladi Republike Srbije zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović na završnoj konferenciji projekta „Kreni napred“, koji je posvećen sprovođenju Nacionalnog akcionog plana od 2017. do 2020. godine za žene, mir i bezbednost. Ministarka dalje objašnjava da prilikom kreiranja svakog akcionog plana treba prihvatiti da se okolnosti menjaju jer se pojavljuju novi obrasci u skladu s kojima se donose odluke., navodi se na portalu Vlade Srbije.

Sprovođenje pomenutog akcionog plana je u skladu sa implementacijom Agende 2030, jer doprinosi ciljevima održivog razvoja, osnaživanju žena, rodnoj ravnopravnosti i počinje od nivoa lokalne samouprave. U državnim institucijama mehanizimi rodne ravnopravnosti su razvijeni. Na primer, na čelu Vlade i Skupštine nalaze žene, dok su u sastavu te dve institucije 94 poslanice i četiri ministarke.Žene su pravno jednake sa muškarcima, ali njih je i dalje manje na mestima odlučivanja. Na nacionalnom nivou je zadovoljavajući broj žena u vrhu vlasti, ali na lokalnom je taj broj još veoma mali, budući da se samo 6,6 odsto žena nalazi na čelu opština”, zaključila je ona.

Pukovnica Vojske Srbije i savetnica za rodnu ravnopravnost ministra odbrane Katarina Štrbac naglasila je da je pitanje rodne ravnopravnosti pitanje za celo društvo.

Katarina Štrbac
FOTO: DIMITRIJE GOLL / TANJUG

Ona je predočila da su mnoge oružane snage uvidele da samo zajedno muškarci i žene mogu doprineti kako sistemu bezbednosti, tako i ličnoj bezbednosti građana i celokupnom društvenom razvoju.

U izradi drugog po redu plana za primenu Rezolucije 1325 SB UN, kao članovi radne grupe Vlade, ravnopravno su učestvovali predstavnici organa državne uprave, lokalne samouprave, akademske zajednice, organizacija civilnog društva i nezavisni eksperti, objasnila je Štrbac.

Ona je podsetila na to da su od 2011. do 2014. godine organizovana četiri kursa za rodne savetnike/savetnice komandanata nacionalnih kontingenata u multinacionalnim operacijama u Centru za mirovne operacije Združene operativne komande Generalštaba Vojske Srbije.

Takođe, kako je dodala, do sada je za te dužnosti obučeno 120 lica iz Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, MUP-a i sa civilnih fakulteta.

Prema njenim rečima, u periodu od usvajanja pomenutog akcionog plana do danas, konstantno je povećavan procenat žena zaposlenih u sistemu odbrane.

Ona je ukazala na to da prilikom zapošljavanja žene nisu imale prioritet, već su ravnopravno razmatrane sa ostalim kandidatima, a za rad su ih preporučili isključivo stručni kvaliteti.

Istovremeno, kako je podvukla, primetan je porast broja žena koje se školuju u Vojnoj gimnaziji i na Vojnoj akademiji VMA, ali je i dalje mali broj žena sa visokim činom.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ukazala je na značaj sprovođenja Rezolucije 1325 SB UN za unapređenje položaja žena u društvu.

U periodu sprovođenja prvog Nacionalnog akcionog plana, povećana je zastupljenost žena u sistemu bezbednosti za 4,13 odsto, dok je ukupna zastupljenost žena u odlučivanju u sistemu bezbednosti veća za 5,21 odsto.

Za drugi akcioni plan, koji je usvojen 2017. godine, uvedene su određene novine, a jedna od važnijih jeste uspostavljanje operativnog tela – jedinstvenog modela izveštavanja koje je u odnosu na prethodni akcioni plan zamenilo multisektorsko koordinaciono telo.

Novinama je, kako je objasnila, uvedena i kontakt osoba za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana na svim nivoima njegove realizacije.

Kako bi se Akcioni plan u praksi realizovao potrebni su razumevanje, volja i podrška svih nadležnih organa, a ključni korak u procesu jeste intezivnije uključivanje muškaraca i podizanje svesti o činjenici da je pitanje rodne ravnopravnosti u sistemu bezbednosti opšte pitanje, zaključila je ona.

Izvor: Vlada Srbije

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %