Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, obeležava se 18. oktobra. Prvi i za sada jedini telefon specijalizovan za (potencijalne) žrtve trgovine ljudima, ASTRA SOS telefon je dobio licencu od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Formalno licenciranje pokazuje da su institucije i drugi akteri prepoznali profesionalnost i visoke standarde ASTRINOG tima koji na centralno mesto stavlja žrtvu i ostvarivanje njenih prava, kao i požrtvovanost tima da obezbedi pomoć i podršku žrtvama trgovine ljudima tokom procesa oporavke i reintegracije.

Od nastanka ASTRA SOS telefona 2002. godine do danas primljeno je preko 35000 poziva, među kojima je većina poziva direktno u vezi sa trgovinom ljudima, dok su 1/3 pozivi u kojima građani/ke proveravaju rizične poslovne ponude koje ih mogu uvesti u lanac trgovine ljudima. ASTRIN tim je u prethodnih 16 godine identifikovao i pružio pomoć za 503 žrtve različitih oblika eksploatacije, većinom ženama i devojčicama koje su seksualno eksploatisane.

Osobama koje su preživele trgovinu ljudima potrebne su različite vrste pomoći kako bi prevazišle fizičke i psihičke posledice koje eksploatacija uzrokuje. Stoga, najčešći vidovi podrške koje ASTRA pruža godinama su medicinska, psihološka, pravna pomoć, alternativni smeštaj, nastavak školovanja i ekonomsko osnaživanje u cilju što bržeg i efikasnijeg oporavka.

Licenciranje SOS telefona doprineti većem kvalitetu i standardizaciji ove vrste socijalne usluge, kao i održivosti SOS telefona, pogotovo u kontekstu primetnog slabljenja interesovanja donatora za finansiranje socijalnih usluga.


ASTRA SOS telefon će i u narednom periodu nastaviti da pruža svoje usluge besplatno, za žrtve i potencijalne žrtve trgovine ljudima putem broja 011 785 00 00.

Takođe, povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima obnovili smo kampanju “Gole činjenice”, koja je i nakon deset godina i dalje aktuelna. U međuvremenu su se promenili trendovi, modus operandi trgovaca ljudima, načini vrbovanja žrtava u skladu sa tehnološkim i društvenim promenama, ali činjenice o sveprisutnosti trgovine ljudima su i dalje ostale iste”, navodi se u saopštenju ASTRE.

U obeležavanje Evropskog dana protiv trgovine ljudima uključila se I Fondacija Tijana Jurić, koja svoj doprinos daje u borbi protiv ovog društvenog problema kroz prevenciju i edukativne aktivnosti za roditelje čija deca pohađaju osnovne i srednje škole u napoj zemlji. Od početka tekuće godine, Fondacija je sprovela 30 radionica za više od 1000 osoba, navodi se na portalu Tijana.rs,

Ove edukacije imale su za cilj približavanje problema trgovine ljudima, kao i da se skrene pažnja na moguće oblike prevencije ovog problema. Takođe, Fondacija je kreirala video klipove na ovu temu, koji se koriste prilikom preventivnih aktivnosti u školama.

Dodatno, građani i građanke se svakodnevno javljaju Fondaciji kako bi naš tim proverio potencijalno sumnjive oglase i poslovne ponude, kao i kako bi prijavili slučajeve trgovine ljudima o kojima imaju saznanja.

Osim toga, u sklopu projekta «Gledaj webinar – budi bezbedan» čak 4 od 10 predavanja bilo je posvećeno upravo ovom problemu.

Na kraju, verujemo da je sistemsko delovanje i saradnja organizacija civilnog društva i državnih institucija neophodna kako bi se unapredila mreža dostupnih pomoći za žrtve trgovine ljudima. U tom svetlu, Fondacija je potpisala Memorandum o saradnji sa Centrom za zaštitu žrtava trgovine ljudima, što je bio prvi korak ka uspostavljanju saradnje u borbi protiv ovog oblika zloupotrebe i modernog ropstva, zaključuje se na kraju teksta na portalu Tijana.rs.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.