Uto. avg 16th, 2022

Odgovori na klimatske promene koji uzimaju u obzir različite potrebe i mogućnosti i muškaraca i žena su od ključnog značaja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, zaključak je Okruglog stola “Rodna ravnopravnost, klimatske promene i zajednica” koji je Agencija UN Women organizovala u utorak, 16. oktobra u Beogradu, navodi se na portalu Ekolist.

Biljana Filipović, pomoćnica ministra zaštite životne sredine, otvorila je Okrugli sto rečima da Srbija teži da bude lider u regionu kada je reč o rodnoj ravnopravnosti i klimatskim promenama.

Biljana Filipović, pomoćnica ministra zaštite životne sredine.
Foto: Piroshki Photography

Kako bismo to postigli, pre svega je važno da klimatske promene budu prepoznate i kao neophodnost i kao obaveza, a da rodna ravnopravnost bude uključena u sve politike klimatskih promena”, istakla je Filipović.

Srbija je inače potpisnica brojnih međunarodnih sporazuma u oblasti klimatskih promena i rodne ravnopravnosti.

Stana Božović, državna sekretarka Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, naglasila je da je to pitanje broj jedan na svim svetskim agendama.

Stana Božović, državna sekretarka Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Foto: Piroshki Photography

Politika Vlade Srbije je dostizanje srećnog i uspešnog društva a toga nema bez ravnopravnog učešća žena u svim poljima, kao i u rešavanju problema klimatskih promena i zaštite životne sredine”, rekla je Božović.

Klimatske promene različito utiču na muškarce i žene zbog različitih uloga koje imaju u svim društvima, rekla je Milana Rikanović, direktorka Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women).

Žene često imaju ograničen pristup resursima, manji pristup pravdi, često im je ograničena mobilnost i imaju manji glas u kreiranju odluka kada je reč o klimatskim promenama”, rekla je Rikanović.

Saša Gabizon, izvršna direktorka Međunarodne mreže WECF – Žene u akciji za zajedničku budućnost, podsetila je da su klimatske promene jedan od najvećih izazova današnjice i da njena mreža radi na uvođenju rodne perspective u ovo polje.

Naše članice mreže su pripremile akcioni plan za rodnu ravnopravnost koji upravo služi za ravnopravno učešće žena u politika klimatskih promena jer je to jedini ispravan pristup ovom problemu”, rekla je Gabizon.

Integrisanjem politike rodne ravnopravnosti u sve zajedničke projekte i aktivnosti koji se bave klimatskim promenama, a koje sprovodimo u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine i UNWOMEN, doprinosimo ostvarenju globalne razvojne agende 2030, a posebno progresu ka ostvarenju ciljeva održivog razvoja posvećenih ostvarivanju veće rodne ravnopravnosti, pokretanju Akcije za klimu i izgradnji održivih gradova i zajednica., rekla je Steliana Nedera, zamenica stalne predstavnice Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Učesnici i učesnice skupa su zatim predstavili rezultate sistemske podrške uključivanju rodne perspektive u oblasti klimatskih promena i složili se da je važno pre svega podići nivo odgovornog ponašanja u stvaranju rodno odgovornog i klimatski odgovornog društva.

Okrugli sto “Rodna ravnopravnost, klimatske promene i zajednica” je organizovala Agencija UN Women u Srbiji u okviru saradnje na implementaciji rodnih elemenata u okviru projekta „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“, koji sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine uz tehničku podršku Programa UN za razvoj i finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu.

 

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.