U srednjoj Hemijsko-tehnološkoj školi u Subotici sutra u sklopu projekta „Otpad kao energent (OKEj)“ biće održana predavanje i radionica o mogućnostima korišćenja komunalnog otpada za dobijanje energije. od 9:30 časova. Projekat „OKEj“ realizuju članovi Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine (Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad) uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih američkih država (Beograd).

Cilj projekta je podsticanje srednjoškolske populacije na aktivno učešće u aktivnostima u vezi sa upravljanjem čvrstim komunalnim otpadom. 

Pored Subotice, projekat se sprovodi i u drugim gradovima širom Srbije (Vrbas, Sombor, Novi Sad, Vršac, Zrenjanin, Vrbas, Beograd, Šabac, Loznica, Bor).

Reč je o nastavku projekta SKAR.

Skupljaža, kalkulaža, ambalaža i reciklaža

Završna konferencija projekta SKAR

 

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.