Pet. avg 12th, 2022

Dodeljene su novinarske nagrade „Selenča organik“ najboljim medijskim prilozima koji se bave temama organske proizvodnje. Glavna I odgovorna urednica portala Zeleni minuti Violeta Jovanov Peštanac jedna je dobitnica nagrade.

U Selenči pored dodela novinarskih nagrada održava se I Foruma „Sertifikacija u organskoj proizvodnji“, festival hrane pripremljene po tradicionalnim recepturama, kao i panel diskusija o procesu sertifikacija i usklađenosti regulative sa EU.

Centar za organsku proizvodnju u Selenči je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenje i razvoj organske poljoprivredne proizvodnje, zaštite interesa proizvođača, prerađivača, trgovaca u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji, zaštite interesa potrošača organskih proizvoda i zaštite interesa ostalih zainteresovanih lica na polju unapređenja zdravstvenih, ekoloških, agrotehničkih i tržišnih uslova i kriterijuma za razvoj organske poljoprivredne proizvodnje, prerade, plasmana, distribucije, promocije i potrošnje organskih proizvoda.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.