Na današnji dan, rođena je Manda Sudarević (1882-1977),  jedna od sedam žena delegata na Velikoj narodnoj skupštini Srba, Bunjevaca I ostalih Slovena u Novom Sadu 25.novembra 1918.godine.

O samom radu, Mande Sudarević se malo zna, osim da je bila angažovana u humanitarnim i kulturnim manifestacijama u Subotici. Njen suprug,Vranje Sudarević bio je narodni poslanik u Kraljevini SHS i listajući Jugoslovenski dnevnik, naišla sam na niz tekstova u kojima su govori Vranje Sudarevića u celosti prenošeni i koji se uglavnom odnose na očuvanje bunjevačkog jezika, danas bunjevačkog govora. On se borio da se u Subotici i okolnim mestima gde su uglavnom živeli Bunjevci zapošljavaju nastavnici koji govore bunjevački.

U broju 125. lista Neven na stranici broj 2 u tekstu „Osnovan je ženski pokret u Subotici“, piše da je za predsednicu Ženskog pokreta u Subotici izabrana Manda Sudarević, a da je među agitatorima bila i Kata Prčić. Kata Prčić nije bila među poslanicama 25.novembra 1918.godine, ali se zato borila sa svojim sugrađankama da se Subotica oslobodi tuđeg jarma i da svako može da priča svojim jezikom, bila je aktivna u pomaganju vojnicima koji su u Suboticu došli 13.novembra 1918.godine.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.