Prodajna izložba predmeta napravljenih od nepotrebnog,  odbačenog i reciklabilnog otpadnogmaterijala sakupljenog u Eko-školama održaće se 23. avgusta sa početkom od 13 časova u Pivnici na Adi, Ada Ciganlija bb u Beogradu.

U okviru projekta Svet koji inspiriše C&A fondacijebiće održana prodajna izložba predmeta iz Doma za lica ometena u razvoju „Srce u Jabuci, škole za osnovno i srednje obrazovanje sa domom učenika u Somboru i na Umci.

Cegeri, lutke, tihe knjige, prekrivači i nakit od korišćenog, upotrebljenog reciklabilnog tekstila. Udružene ruke dece mogu promeniti svet i učiniti ga boljim mestom za život.

Budite deo Sveta koji inspiriše i pokažite svoju humanost, poručuju organizatori Ambasadori održivog razvoja i životne sredine.

Od 18 časova održaće koncert hor i rock grupe Doma „Srce u Jabuci“ iz Jabuke.

Izvor energetski portal

Foto: Ambasadori održivog razvoja i životne sredine

Milisav Pajević

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.