Ekologija

Ekološki dizajn

0 0
Read Time:1 Minute, 42 Second

Mnogi proizvodi koje trenutno koristimo nisu dizajnirani u skladu sa principima cirkularne ekonomije i ne „ne mogu se lako popraviti, nadograditi ili ponovo proizvesti, što dovodi do njihove prevremene zastarelosti“, saopšteno je iz Direktorata za životnu sredinu Evropske komisije.

Grupa „The Health and Environment Alliance (HEAL)“ zatražila je u tom kontekstu, odgovore na pitanja šta je potrebno uraditi da bi se izvršila brža identifikacija i regulacija opasnih supstanci u skladu sa REACH direktivom Evropske unije. Pun naziv ove direktive je „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals“ i podrazumeva postupke registracije, procene, autorizacije i ograničavanja upotrebe supstanci. Stupila je na snagu 1. juna 2007. REACH Direktiva stavlja odgovornost na industriju za upravljanje rizicima koje mogu predstavljati hemikalije, ili potrošački predmeti, po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Potrebno je da proizvodi koji su već na tržištu EU budu pregledani na toksične materije, kako bi se sigurno mogli tretirati i kako bi se sprečilo recikliranje opasnih toksičnih supstanci“, navodi se u saopštenju grupe HEAL.

U ovom pogledu Evropska komisija bi, koja je već neko vreme u postupku razmatranja načina za unapredjenje dizajna proizvoda i podizanje stope reciklaže, trebalo da posveti pažnju i predlozima zakonodavstva kojima se ograničava prisustvo toksičnih hemikalija u plastičnim i drugim materijalima, rekli su aktivisti HEAL-a u konsultacijama koje su nedavno završene.

Konsultacije o ovoj problematici završile su se manje od nedelju dana nakon što je Evropski parlament usvojio rezoluciju o Direktivi EU za eko dizajn, ponovivši poziv da se evropsko zakonodavstvo proširi i na teme van energetske efikasnosti proizvoda kako bi se pokrila područja kao što su opasne hemikalije, oslobađanje mikroplastike, stvaranje otpada i korišćenje novih materijala.

Evropska komisija planira da objavi komunikaciju o politici o proizvodima i kružnoj ekonomiji u prvom tromesečju 2019. godine. Ona će se bazirati na nizu postojećih politika, uključujući eko dizajn, strategiju EU za plastiku i inicijativu za „otisak proizvoda“ ili „Product Environmental Footprint“.

Kompanije članice udruženja SEPEN veruju da su eko dizajsn i inovacije jedan od glavnih odgovora u sistemu upravljanja otpadom u Srbiji i u svetu.

Izvor: www.endseurope.com

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %