U okviru programa društveno-odgovornog poslovanja „Zajednici zajedno“, kompanija NIS podržala je projekat Regionalnog centra za talente “Mihajlo Pupin“ pod nazivom “Zelena ostrva za čistije Pančevo“.

Ovim projektom se doprinosi uspostavljanju integralnog sistema upravljanja komunalnim otpadom i stvaraju se uslovi za smeštaj razvrstanog ambalažnog i kabastog otpada kojim upravlja JKP „Higijena“ Pančevo.

Na konferenciji koja je danas održana povodom ovog projekta u Gradskoj upravi Grada Pančeva, prisustvovao je Predrag Živković, zamenik gradonačelnika Pančeva, Stefan Despotović iz kompanije NIS, predstavnici Regionalnog centra za talente „Mihajlo Pupin“, JKP „Higijene“ Pančevo, kao i mnogobrojni partneri na projektu.

Predrag Živković, zamenik gradonačelnika Pančeva:
Naglasio bih da se radi o 20 zelenih ostrva sa kontejnerima za ambalažni i komunalni otpad.

Predrag Živković, zamenik gradonačelnika Pančeva, zahvalio se kompaniji NIS na podršci ovom ekološkom projektu i dugogodišnjoj saradnji.

Naglasio bih da se radi o 20 zelenih ostrva sa kontejnerima za ambalažni i komunalni otpad. Radi se o projektu koji za cilj ima, pored toga što se stvaraju uslovi za zdraviju životnu sredinu, i edukativnu funkciju, u smislu da se građani informišu da ovakav projekat postoji, da se menja svest naših sugrađana kada je u pitanju tretman otpada, a uslovi za to su se stvorili ovim zelenim ostrvima, istakao je Živković.

Stefan Despotović, direktor Direkcije za eksterne komunikacije NIS-a podsetio je da NIS i Grad Pančevo imaju izuzetno dobru dugogodišnju saradnju.

Pored poslovanja Rafinerije nafte Pančevo, NIS je prisutan u gradu i putem velikog broja podržanih projekata. Istakao bih da je značaj ovog projekta što oslikava naš slogan „Budućnost na delu“, i generacijama koje dolaze ostavlja zdraviju životnu sredinu. Mogu da kažem zasigurno da će NIS i Pančevo kroz društveno odgovorne projekte nastaviti svoju saradnju, izjavio je Stefan Despotović.

Kompanija NIS je u projekat “Zelena ostrva za čistije Pančevo“ uložila blizu tri miliona dinara u cilju suzbijanja nepropisnog odlaganja otpada iz domaćinstava, divljih deponija i lošeg upravljanja otpadom. JKP „Higijena“ Pančevo dobila je donaciju od NIS-a u vidu 24 velika metalna kontejnera za odlaganje šuta i drugog kabastog otpada.

izvor: zeleniminuti.rs

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.