Ekologija

“Poglavlje 27 u Srbiji: Izveštaj o (ne)napretku”

0 0
Read Time:2 Minute, 38 Second

Stanje životne sredine u Srbiji u svim aspektima zahteva ulaganje daleko više novca, a samim tim i više političke volje, jedan je od ključnih zaključaka najnovijeg izveštaja iz senke Koalicije 27, pod nazivom “Poglavlje 27 u Srbiji: Izveštaj o (ne)napretku”.

Najnoviji “Izveštaj iz senke” Koalicije 27, koja prati i objavljuje kritički osvrt na napredak Srbije u pripremama za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji u delu koji se odnosi na Poglavlje 27, to jest životnu sredinu, peti je u nizu, a ispred neformalne grupe ekoloških organizacija Koalicije 27, predstavila ga je direktorka Centra za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) iz Subotice, Nataša Đereg. 

Nataša Đereg, direktorka Centra za ekologiju i održivi razvoj CEKOR I koordinatorka Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 27 objasnila je da od novembra 2016. do februara 2018. godine su izradili su Izveštaj o(ne) napretku koji obuhvata sledeće oblasti: horizontalno zakonodavstvo, zagađenja vazduha i vode, upravljanje otpadom, zaštita prirode i šumarstvo, industrijska zagađenja, upravljanje hemikalijama, buka i klimatske promene.

Prošle godine, 90% sredstava bužeta Zelenog fonda otišlo je u reciklažnu industriju. Postoji velika potreba za finansiranjem, kako na nacionalnom tako I na lokalnom nivou. Moramo da kažemo I to da od svih prikupljenih naknada koje su lokalne samouprave imale I da utroše ta sredstva u zaštitu životne sredine proteklih godina, videla se tendencija da se ta sredstva ne troše nego prebaciju za narednu godinu. Po principima EU I naših zakona imamo načela zagađivač plaća, odgovornosti za nastalu štetu u životnoj sredini, povećan je bio I prošle godine broj krivičnih prijava u ovoj oblasti, ali broj presuda je smanjen. Tako da I tu vidimo jedan problem”, rekla je Nataša Đereg, direktorka Centra za ekologiju i održivi razvoj CEKOR I predstavnica “Koalicije 27”.

Đeregova dodaje da se pomaci u oblasti zaštite životne sredine vide u tome da u Srbiji postoji Ministarstvo za zaštitu životne sredine I Zeleni fond za životnu sredinu na nivou države, ali Fond još uvek nije zaživeo.

Nismo zadovoljni što Zeleni fond ne funkcioniše, iako je bilo nagoveštaja da će postati operativan. Očekujemo to naredne godine jer podzakonski akti nisu doneti I danas imate situaciju da se sredstva Zelenog fonda samo jedna budžetska linija I troši na reciklažnu industriju”, kazala je Nataša Đereg.

Da podsetimo, “Koalicija 27” je osnovana 2014. godine od strane više civilnih organizacija sa ciljem da zajednički prate i doprinose procesu usklađivanja i primene politika i propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske Unije u oblasti životne sredine i klimatskih promena.

Snježana Mitrović ispred Arhus centra istakla je da je organizator prezentacije ovog petog izveštaja, održanog 12. juna 2018. godine u Subotici, Udruženje TERRA’S u saradnji sa Regionalnim Arhus centrom Otvorenog univerziteta Subotica u okviru zajedničkog projekta koji se realizuje sa Mladim istraživačima Srbije u okviru „Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine (CSOnnect)“ Regionalnog centra za životnu sredinu, Kancelarije u Beogradu.

Nama ovaj program znači jer  mi koji radimo u civilnom sektoru prolazimo obuke za samoodrživost organizacija. Raduje nas što je država prepoznala civilni sektor i imamo svoje predstavnike i u radnim grupama, ali se uzima i naše mišljenje prilikom izrade izveštaja“, rekla je Snježana Mitrović.

 

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %