WWF, svetska organizacija za prirodu, okupila je na Kaluđerskim barama u Nacionalnom parku Tara nastavnike i učenike iz 10 osnovnih i srednjih škola, koji su proteklih osam meseci promovisali svoje zaštićeno područje.

WWF je za polaznike Akademije za prirodu u oktobru prošle godine organizovao obuku u Istraživačkoj stanici Petnica, nakon čega su učenici i nastavnici postali ambasadori pet zaštićenih područja u Srbiji –   nacionalnih parkova Tara, Đerdap i Fruška gora, Specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje i Predela izuzetnih odlika Avala.

U saradnji sa upravljačima zaštićenih područja, ambasadorske škole su sprovodile projekte u okviru kojih su organizovale časove u prirodi, izložbe, sportske događaje, vršnjačku edukaciju, snimali kratke filmove i druge aktivnosti, sa ciljem da bolje upoznaju biološku raznovrsnost zaštićenog područja iz kojeg dolaze, a istovremeno ga i promovišu.

„Za dve godine trajanja WWF akademije za prirodu, zaštićena područja u Srbiji dobila su 20 ambasadorskih škola. Želeli smo nastavnicima i đacima da pokažemo drugačiji način učenja o prirodi, pre svega kroz boravak u njoj. Cilj je bio da bolje upoznaju svoje zaštićeno područje i njegove karakteristike i vrednosti. Na taj način postaju odgovorni prema prirodi i njeni ambasadori. Nadamo se da će učenike, koji su prošli našu Akademiju, zaštita prirode privući i kao njihovo buduće zanimanje, izjavila je Sonja Bađura, zadužena za obrazovne programe u WWF – u.

WWF akademija za prirodu je deo velikog regionalnog projekta „Zaštićena područja za prirodu i ljude“, koji je započet u oktobru 2015. i trajaće do oktobra 2019. godine, a finansira ga Švedska međunarodna razvojna agencija.

 

izvor: WWF

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.