Orhideje u Subotici koje su jedinstvene i nalaze se pod strogom zaštitom stradale su od nepoznatog počinioca, koji je došao i pokosio oko pet hektara livade u predelu od izuzetnih odlika Subotička peščara. Između granice Srbije i Mađarske naneta je nemerljiva šteta biodivirzitetu, jer su uništene orhideje koje su se nalazile u sezoni cvetanja i tek naredne godine, kada se bude organizovalo brojanje orhideja znaće se kolika je šteta naneta prirodi.

Čuvar Milan Vukotić kaže da je nanesena nemerljiva šteta ovoj vrsti pošto sama vrsta nije stigla da donese seme i da se razmnoži.

Na prostoru prvog stepena zaštite Subotičke peščare na strogo zaštićenom staništu orhideja. Prilikom redovnog obilaska terena uočeno je košenje livade.Od početka do kraja livade prostirala se populacija orhideja, koja je ovim košenjem desetkovana. Na ovom istom staništu raste još pet vrsta strogo zaštićenih orhideja, ali na svu sreću one su precvetale inače bi se nanela nemerljiva šteta prirodi”, kaže čuvar Milan Vukotić.

Na ovom istom staništu raste još pet vrsta strogo zaštićenih orhideja, ali na svu sreću one su precvetale inače bi se nanela nemerljiva šteta prirodi.

Prijava je podneta policiji protiv NN lica i čeka se da se slučaj ispita. U preduzeću koje je upravljač, JP „Palić – Ludaš“, kažu da veruju da su livade pokošene zbog trave koja se koristi za ishranu stoke.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.