Uto. avg 16th, 2022

Od ove godine 20.maj se obeleževa i kao Svetski dan pčela sa ciljem da se podigne svest o značaju tih insekata i upozori na smanjenje broja pčela u svetu.Usvajajući rezoluciju koju je predložila Slovenija a podržale sve članice EU i mnoge druge zemlje sveta, odluku o obeležavanju Svetskog dana pčela Generalna skupština UN donela je krajem decembra 2017.godine.

Pčele polako ali sigurno nestaju sa planete. Prema poslednjim podacima u periodu od 2015. do 2016.godine SAD izgubile su 44 odsto populacije pčela, Velika Britanija 17%, a u Evropi su podaci malo ohrabrujući.

Jedan od razloga izumiranja pčela su insekticidi i pesticidi. Nedavno, Evropska komisija je donela odluku da se potpuno zabrani upotrebu neonikotinoida, štetnih po pčele. Primena novih mera očekuje se do kraja godine.

Pčele su izuzetno važne biodiverzitet i životnu sredinu i procenjuje se da bi 84% roda direktno zavisi od oprašivanja i da bi s nestankom pčela nestalo 4000 vrste povrća.

Pčele možemo zaštiti jedino ukoliko sačuvamo poljoprivredu I okrenemo se organskoj proizvodnji.

Pčele i drugi oprašivači od ključnog su značaja za globalni lanac ishrane.
Foto: Pixabay.com

Portal EURACTIV.com je saznao da je 18 zemalja, uključujući Francusku, Nemačku, Italiju i Veliku Britaniju, podržalo predlog Komisije da se dodatno ograniči upotreba tri pesticida – klotianidina (clothianidin) i imidakloprida (imidacloprid) kompanije Bajer i tiametoksama (thiamethoxam) koji proizvodi Sindženta (Syngenta). Protiv su, između ostalih, bile Mađarska, Rumunija, Danska i Češka, navodi Euraktiv.

Pčele i drugi oprašivači od ključnog su značaja za globalni lanac ishrane. One ne samo da osiguravaju bezbednost u hrani, nego i obavljaju ekonomske aktivnosti vredne 577 milijardi dolara, procenila je Međuvladina naučno-politička platforma o biodiverzitetu i uslugama ekositema (IPBES). Broj oprašivača u Evropi smanjen je u poslednjih 30 godina za tri četvrtine. Iako nije sasvim jasno zašto je to tako, mnogi naučnici smatraju da je odlučujući bio rast upotrebe pesticida neonikotinoida, navodi portal  EURACTIV.com.

Foto: Pixabay.com

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.