Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, tokom posete Turskoj, istakao je da je od izuzetnog značaja za Srbiju je da jača ukupne političke, ekonomske i snažne energetske odnose. On je u Ankari ukazao na značaj razvoja snažnih odnosa sa Turskom u oblasti energetike.

Antić, koji je član delegacije koju je, u poseti Turskoj, prevodio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekao je da Turska postaje jedno od ključnih gasnih čvorišta, pre svega, za snabdevanje jugoistočne Evrope.

Preko Turske će se odvijati ozbiljni projekti koji će uticati na snabdevanje čitavog ovog dela Evrope, pogotovo Zapadnog Bakana.
Foto: mre.gov.rs

“Uzimajući u obzir da će vrlo brzo, u narednih nekoliko nedelja, biti pušten u rad gasovod TANAP, koji povezuje Kaspijski basen sa jugoistočnom Evropom, kao i da se radi na razvoju projekta Turski tok, Turska postaje ključna tranzitna zemlja za gas. Preko Turske će se odvijati ozbiljni projekti koji će uticati na snabdevanje čitavog ovog dela Evrope, pogotovo Zapadnog Bakana”, objasnio je Antić.

Ministar rudarstva i energetike je istakao da je od izuzetnog značaja za Srbiju da jača ukupne političke, ekonomske i snažne energetske odnose.

U Ankari je potpisan Memorandum kojim se podiže nivo saradnje u oblasti gasa i obnovljive energije na viši nivo, što je posledica velikog broja aktivnosti i sastanaka koji su održani u proteklom periodu.

Ključni projekat je snabdevnje gasom obe države, saradnja sa okolnim zemljama na razvijanju tih projekata, formiranje tela u okviru Ministarstva koje će koordinirati saradnju – naveo je ministar.

Antić je ukazao da su obnovljivi izvori energije oblast na koju Turska i Srbija stavljaju akcenat razvoja.

izvor: mre.gov.rs

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.