U Sremskim Karlovcima, u „Ekološkom centru Radulovački“, više od dvadesetoro učesnika je pohađalo trodnevnu obuku za novinarke i novinare koji se bave izveštavanjem u oblasti zaštite životne sredine. Ovu obuku je po drugi put u okviru CSOnnect programa organizovao Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu, sa ciljem osnaživanja i podsticanja razvoja novinarstva posvećenog ovoj važnoj temi.

Ruža Radović, direktorka Regionalnog centra za životnu sredinu, kancelarije u Srbiji, naglasila je veliki značaj medija za bolje razumevanje teme zaštite životne sredine, kao i značaj partnerskog odnosa koji Regionalni centar za životnu sredinu održava i razvija sa medijskim poslenicima. Kako je u uvodnom obraćanju rekla, proces pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji jeste složen, ali je neophodna pomoć medija koji bi građanima trebalo da približe ovaj proces, naročito u smislu koristi koje čitavo društvo dobija usklađivanjem zakonodavstva sa propisima EU u oblasti životne sredine.

Izvori informacija o životnoj sredini jesu jedna od ključnih tema i osnova za kvalitetno i relevantno izveštavanje o ovoj temi, te je polaznicima obuke o informacijama kojima raspolaže Agencija za zaštitu životne sredine govorio pomoćnik direktora Agencije, gospodin Dejan Lekić. Sa istim ciljem je govornica na obuci bila i Mr. sc. med. Zorica Jovanovski, koja je predstavila rad Instituta za javno zdravlje Srbije, koji ima značajne informacije o uticajima zagađene životne sredine po zdravlje građana.

U nastavku obuke, novinarke i novinari su imali prilike da razgovaraju sa članicom Komisije za žalbe Saveta za štampu i REC ekspertkinjom, Ivanom Stjeljom, koja im je objasnila koji su najčešći prekršaji Kodeksa novinara Srbije, ali i sa kojim izazovima se Komisija, kao i sami mediji, najčešće susreću. Profesorka Fakulteta političkih nauka, dr Snježana Milivojević je predstavila izazove izveštavanja o životnoj sredini, a učesnici su svoja iskustva mogli da razmene i sa gostujućim predavačem iz Irske. Gospodin Kiran Kuk (Kieran Cooke) ima višedecenijsko iskustvo izveštavanja o životnoj sredini za BBC, Financial Times, ali i kao dopisnik iz različitih delova sveta.

U Sremskim Karlovcima, u „Ekološkom centru Radulovački“, više od dvadesetoro učesnika je pohađalo trodnevnu obuku za novinarke i novinare koji se bave izveštavanjem u oblasti zaštite životne sredine.

Gospodin Kuk je predstavio svoje iskustvo, razgovarao sa učesnicima, ali im i pomogao da kroz grupni rad mapiraju najzanimljivije teme u pojedinim oblastima. Naime, predstavnici organizacija civilnog društva podržanih kroz CSOnnect program su predstavili nekoliko najznačajnijih i najaktuelnijih tema kojima se kroz svoje projekte bave, te sa novinarima razgovarali o potencijalnim zanimljvim pričama i izveštajima koji bi mogli da budu predstavljeni građanima, dok je gospodin Kuk usmeravao grupni rad i dao korisne savete za način bavljenja ovim temama.

Konačno, dvojica istraživačkih novinara – Dino Jahić (CINS) i Aleksandar Đorđević (BIRN) su predstavili specifičnosti svog rada u istraživačkom novinarstvu, ali i vidove komuniciranja u onlajn okruženju. Dino Jahić je kroz konkretne primere i praktični rad prikazao koje mogućnosti vizualnog predstavljanja informacija i poruka su novinarima na raspolaganju, dok je Aleksandar Đorđević objasnio važnu dimenziju istraživačkog novinarstva – data novinarstvo i još potencijalnih izvora informacija.

izvor: csonnect

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.