Širom sveta danas, 22 aprila obeležava se Međunarodni dan planete Zemlje kao podsetnik da nam naša plemenita Planeta i njeni ekosistemi daju život i kao upozorenje na opasnosti koje prete životu na Zemlji,  biljnim i životinjskim vrstama, usled razvoja industrije,  povećane potrošnje energije,  globalnog zagrevanja i klimatskih promena.U ovom događaju svake godine učestvuje više od 150 zemalja i milijardu ljudi, čineći Dan planete zemlje najvećom građanskom akcijom na svetu.

Dan planete Zemlje je dan svih nas. Sve što radimo, dobro i loše, za našu životnu sredinu  najviše utiče  na naš život,  i zato je važno da ne mislimo  na Dan planete Zemlje i kako da joj pomognemo samo ovog dana, već svakog dana u godini. Jedan dan ne može da promeni ništa ako svakodnevnim neodgovornim odnosom prema životnoj sredini i okruženju u kome živimo, zagađuemo  zemlju, vodu i vazduh i ugrožavmo biljne i životinjske vrste. Odgovorni odnos prema našoj plemenitoj Planeti koja nam daje život je odgovorni odnos prema sadašnjosti nas samih, ali i odgovorni odnos prema budućnosti naše dece.

Ministarstvo zaštite životne sredine preduzima niz strateških mera, zakonodavnih  inicijativa i  praktičnih aktivnosti u borbi protiv klimatskih promena i zagagađenosti životne sredine kako bi Srbija dostigla svetske standarde u ovoj oblasti.  Nosilac je  inicijative za regionalnu saradnju u realizaciji mera borbe i prilagođavanja posledicama klimatskih promena. Prioritetne aktivnosti ministarstva usmerene su na praktičnu primenu mera zaštite životne sredine, na otkrivanje nelegalno zakopanog opasnog otpada i sistemsko rešavanje problema prerade svih vrsta otpada, uklanjanja plastičnih kesa, poboljšanje kvaliteta vazduha kroz mere kao pto su gašenje kotlarnica na čvrsta goriva i akcije pošumljavanja.  U dostizanju  strateškog cilja čiste i zdrave životne  sredine, Ministarstvu zaštite životne sredine  je potrebna podrška i pomoć  svih građane Srbije.Ministarstvo poziva građane, predstavnike civilnog društva, privrednu, naučnu i stručnu javnost, medije  da  Dan planete Zemlje postane deo našeg svakodnevnog života,  i da tako damo lični i zajednički doprinos zdravoj životnoj sredini Srbije i očuvanju planete Zemlje”, kaže Ministar zaštite životne sredine, Goran Trivan.

Pogledajte poruku Džejn Gudol, o kojom smo nedavno pisali.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.