Kako bi smanjili upotrebu plastičnih kesa Delez kompanije, koje se odnosi na Shop&Go markete je u periodu od 9.aprila do 15.aprila p uz svaki račun veći od 1.000 dinara, poklonila moderan pamučni ceger.

Cegeri će se deliti do isteka zaliha, a od ponedeljka 16.aprila će se sve plastične kese naplaćivati po ceni od dva dinara. Na ovaj način želimo da smanjimo upotrebu plastičnih kesa koje zagadjuju našu životnu sredinu, i da naš komšiluk učinimo čistijim i lepšim”, navodi se na portalu Shop&Go.

Da podsetimo, 1.janura 2012.godine stupila je na snagu Uredba koja zabranjuje prodaju i distribuciju neekoloških kesa, kao I Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese koje su ponovo iskoristive biorazgradnjom. Time će biti onemogućeno da se u Srbiji proizvode ili da se uvoze kese koje se ne razgrađuju. Takse za korišćenje plastičnih kesa kod nas su uvedene i iznose  20.000 dinara po toni plastičnih kesa, 1000 dinara za tonu kesa koje sadrže biorazgradive aditive, dok se ništa ne plaća za potpuno biorazgradive kese.

Evropska komisija je u februaru 2018.godine usvojila strategiju o plastici i donela mere koje ograničavaju potrošnju kesa na 90 po osobi do kraja 2019. godine, a samo na 45 do kraja 2025.godine.

Plastične kese se razgrađuju u prirodi i do 500 godina, dok biorazgradivim kesama je potrebno svega nekoliko godina.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.